بازدید بوق تیبا ۲

سایپا

بازدید بوق تیبا ۲

بازدید بوق تیبا 2

(دو فیش)

۱- بوق را به راحتی می‌توان مورد تست قرار داد. فیش مثبت آن را به کابل مثبت باتری و فیش منفی بوق را به کابل منفی باتری خودرو اتصال دهید.

۲- در صورت عدم ایجاد صدا، بوق را تعویض نمایید. شکل روبرو طریقه نصب بوق و محل قرار گرفتن آن در روی خودرو را نشان می‌دهد.

تنظیم بوق

تنظیم بوق

بوق را به کار انداخته و صدای بوق را توسط پیچ تنظیم به حالتی دلخواه درآورید. صدای بوق با موقعیت پیچ عوض می‌شود. جهت چرخش به سمت سفت کردن (عقربه ساعت)، صدای بوق کم و در جهت عکس زیاد می‌شود.

توجه

پس از انجام تنظیم، مقدار کمی رنگ به سر پیچ بزنید تا از شل شدن پیچ جلوگیری شود.

۱: پایین
۲: بالا

Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک

اینستاگرام

اخبار