برف پاک‌کن مگان

مگان

برف پاک‌کن

برف پاک‌کن

زمانی که موتور روشن است یا در حالت سوئیچ باز، دسته برف پاک‌کن (۱) را حرکت دهید.

A- توقف

B- حرکت برف پاک‌کن با دور متناوب

  • بین دو بار حرکت تیغه‌هاى برف پاک‌کن به مدت چند ثانیه توقف وجود دارد. با چرخاندن حلقه (۲) دور دسته برف پاک‌کن مى‌توان زمان توقف بین دو حرکت را تغییر داد.

C- حرکت متناوب آهسته

D- حرکت متناوب سریع

برف پاک‌کن

ویژگى

– چنانچه در هنگام رانندگى، خودرو متوقف شود، سرعت برف پاک‌کن کاهش مى‌یابد. سرعت حرکت آن از زیاد به کم تغییر مى‌کند.

– به محض اینکه خودرو مجدداً حرکت کند، برف پاک‌کن به سرعت اولیه بر مى‌گردد.

– هرگونه تغییر در وضعیت دسته برف پاک‌کن (۱) نسبت به حالت اتوماتیک تقدم داشته و آن را غیر‌فعال مى‌کند.

عملکرد برف پاک‌کن اتوماتیک (بر حسب سطح خودرو)

زمانى که موتور روشن است یا در حالت سوئیچ باز، دسته برف پاک‌کن (۱) را حرکت دهید.

A- توقف

B- عملکرد برف پاک‌کن اتوماتیک

  • در صورتیکه این عملکرد انتخاب شده باشد، سیستم وجود آب بر روى شیشه جلو را تشخیص داده و برف پاک‌کن‌ها را با سرعت لازم فعال مى‌کند.
  • با چرخاندن حلقه (۲) دور دسته برف پاک‌کن مى‌توان زمان توقف بین دو حرکت را تغییر داد.

C- حرکت متناوب آهسته

D- حرکت متناوب سریع

توجه

در صورت قفل شدن مکانیکى (یخ زدن شیشه جلو و …) سیستم به‌طور اتوماتیک تغذیه برف پاککن را قطع مى‌کند.

شیشه‌شوی شیشه جلو با برف‌ پاک‌کن

شیشه‌شوی شیشه جلو

در حالتى که سوئیچ باز است، دسته برف پاک‌کن (۱) را به طرف خودتان بکشید.

توجه

– در هنگام یخ‌زدگى، اطمینان حاصل کنید که تیغه‌هاى برف پاک‌کن یخ نزده باشد. (خطر داغ کردن موتور برف پاک‌کن)

– وضعیت تیغه‌ها را کنترل نمایید. به منظور جلوگیرى از کاهش کارایى، آنها را هر سال تعویض کنید.

– شیشه جلو خودرو را مرتب تمیز کنید.

– در صورتیکه قبل از متوقف کردن برف پاک‌کن‌ها (وضعیت A)، موتور را خاموش کنید، تیغه‌هاى برف پاک‌کن در هر وضعیتى که باشند، متوقف خواهند شد.

احتیاط

شستشوى خودرو: دسته برف پاک‌کن را در وضعیت A (خاموش) قرار دهید تا هنگام  روشن شدن برف پاک‌کن اتوماتیک از خراب شدن تیغه‌ها جلوگیرى شود.

[تعداد: 3   میانگین:  4/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک