1. خانه
  2. /
  3. تخفیف ها

تعمیرگاه‌های دارای تخفیف

طبق نرخ ۹۶ %
تخفیف ویژه

باتری سازی دلند

سیم کشی و باتری سازی

دولت
۸
ظرفیت باقی مانده
۱۰ %
تخفیف ویژه

تخصصی روحی

مکانیکی

جنت آباد
۸
ظرفیت باقی مانده
۱۰ %
تخفیف ویژه

تعمیرگاه هدایتی

مکانیکی

اوین
۸
ظرفیت باقی مانده
۱۸ %
تخفیف ویژه

تخصصی هادی

مکانیکی

فرحزاد
۸
ظرفیت باقی مانده
۱۰ %
تخفیف ویژه

اسماعیلیان(رالی)

“مکانیکی سیم کشی و باتری سازی تعویض روغنی”

فرحزاد
۸
ظرفیت باقی مانده
۱۰ %
تخفیف ویژه

ابوالحسنی

“تعویض روغنی پنچرگیری (آپاراتی)”

تهرانسر
۸
ظرفیت باقی مانده
۳۰ %
تخفیف ویژه

باتری سازی داوود

سیم کشی و باتری سازی

تهرانسر
۸
ظرفیت باقی مانده
۳۰ %
تخفیف ویژه

زمانی

مکانیکی

ابوذر
۸
ظرفیت باقی مانده
۲۰ %
تخفیف ویژه

باتری سازی اعظمی

سیم کشی و باتری سازی

نواب
۸
ظرفیت باقی مانده