تنظیمات صندلی‌ها مگان

مگان

تنظیمات صندلی‌ها

جلو کشیدن یا عقب بردن صندلى‌هاى جلو

جلو کشیدن یا عقب بردن صندلى‌هاى جلو

– براى آزاد شدن صندلى جلو دستگیره (۳) سمت درب را به طرف بالا بکشید. موقعیت صندلى را انتخاب کرده، دستگیره را رها کنید و از قفل شدن صندلى اطمینان حاصل کنید.

– براى خواباندن پشتى صندلى دستگیره (۱) سمت کنسول وسط را بالا بکشید و پشتى صندلى را در موقعیت دلخواه تنظیم نمایید.

احتیاط

به دلایل ایمنى، این تنظیمات را فقط هنگامى که خودرو متوقف است، انجام دهید.

 

براى تنظیم ارتفاع نشیمن‌گاه صندلى راننده، دستگیره ۲ را به دفعات مورد نیاز جابجا کنید:

– به طرف بالا براى بالا بردن نشیمن‌گاه.

– به طرف پایین براى پایین آوردن نشیمن‌گاه.

احتیاط

– اطمینان حاصل کنید که پشتى صندلى‌ها در محل مناسب و صحیح قرار گرفته باشند.

– هیچ‌گونه شیئى نباید در کف خودرو یا زیر صندلى راننده قرار داده شود، زیرا در هنگام ترمز ناگهانى امکان غلطیدن این اشیاء به زیر پدال‌ها و جلوگیرى از عملکرد صحیح آنها وجود دارد.

تنظیم موقعیت صندلى راننده در قسمت مهره‌هاى کمر

براى تنظیم موقعیت صندلى راننده در قسمت مهره‌هاى کمر، دستگیره چرخان (۴) را بچرخانید.

 

پشت‌سرى صندلى جلو

پشت سرى صندلى جلو

براى بالا بردن پشت‌سرى، زبانه را به سمت جلو کشیده و همزمان پشت‌سرى را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا ارتفاع دلخواه تنظیم شود.

براى پایین آوردن پشت‌سرى، آن را کمى بالا بکشید. زبانه ۱ را فشار دهید یا زبانه ۲ را بالا بکشید، سپس پشت‌سرى را تا ارتفاع دلخواه پایین بیاورید.

براى تنظیم زاویه پشت‌سرى، قسمت A را به میزان مورد نیاز از هم دور یا به هم نزدیک کنید. (بر حسب سطح خودرو)

تنظیم زاویه پشت سرى

براى برداشتن پشت‌سرى، کشیدن پشت صندلى به سمت عقب ضرورى است. پشت‌سرى را در بالاترین حالت قرار دهید؛ زبانه ۱ را فشار دهید یا زبانه ۲ را بلند کنید سپس پشت‌سرى
را بالا بکشیده تا آزاد شود.

براى نصب مجدد پشت‌سرى با در نظر گرفتن جهت پشت سرى، میله‌هاى آن را داخل غلاف‌هاى موجود بر روى صندلى قرار دهید؛ پشت‌سرى را به سمت پایین فشار دهید تا جا بیافتد.

احتیاط

صحیح قرار گرفتن پشت‌سری

با توجه به اینکه پشت‌سرى یک وسیله ایمنى است، از وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جاى خود اطمینان حاصل نمایید: فاصله پشت‌سرى با سر شما باید حداقل ممکن باشد؛ ارتفاع پشت‌سرى باید تا حد ممکن هم اندازه با بلندى سر تنظیم گردد.

 

پشت‌سرى صندلى عقب (بر حسب سطح خودرو)

وضعیت استفاده

پشت‌سرى را تا میزان دلخواه بالا ببرید سپس آن را پایین بیاورید تا قفل شود.

براى برداشتن آن

زبانه (۱) را فشار دهید سپس پشت‌سرى را خارج نمایید.

براى قرار دادن مجدد آن در جاى خود

میله‌هاى آن را داخل غلاف‌هاى صندلى کنید، زبانه ۱ را فشار دهید و پشت‌سرى را پایین بیاورید.

وضعیت کاملاً پایین (عدم استفاده)

زبانه‌ ۱ را فشار دهید و پشت‌سرى‌ را کاملاً پایین بیاورید.

وضعیت کاملاً پایین پشت‌سرى جهت مرتب کردن داخل خودرو است: تا زمانى که یک مسافر نشسته است نباید پشت‌سرى در این حالت قرار گیرد.

[تعداد: 1   میانگین:  5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک