حفاظت از جان سرنشین

مدیران خودرو

حفاظت از جان راننده و سرنشین

بستن درست درب‌ها

قبل از آغاز رانندگی، همیشه مطمئن شوید که کلیه درب‌ها به خوبی بسته شده باشند.

نحوه نشستن درست

– درست نشستن در خودرو نه تنها باعث کاهش خواب آلودگی می‌شود بلکه از امکان بروز آسیب‌های شدید یا مهلک که در تصادفات رخ می‌دهد نیز می‌کاهد.

نحوه نشستن درست

– به هنگام رانندگی، لطفا سعی کنید تا در موقعیت صاف نشستن قرار داشته باشید و زاویه کمر و پشت شما به هنگام تکیه کردن بیش از ۲۵ درجه نباشد.

خطر!

صندلی جلو را به حدی نزدیک با فرمان یا صفحه داشبورد قرار ندهید. به هنگام رانندگی، دستان شما باید به حدی خمیده باشند که بتوانید فرمان را به خوبی در دست بگیرید و پاهایتان تا اندازه‌ای خم شده باشند که قادر به فشار بر روی پدال‌های گاز و ترمز باشید.

– به هنگام رانندگی، لطفا به طرف جلو خم نشوید و مطمئن شوید که فضای مناسبی بین بدن شما و کیسه هوا وجود دارد.

نحوه نشستن درست

– به هنگام رانندگی، لطفا سر خود را بیرون از پنجره قرار ندهید.

نحوه نشستن درست

خطر!

با قرار گرفتن نامتناسب و یا غلط و یا حرکت کردن در روی صندلی، امکان افزایش خطر در اثر تصادف وجود خواهد داشت.

تنظیم صندلی‌های جلو و تنظیم موقعیت صندلی‌های جلو

– به منظور تنظیم صندلی جلو به طرف جلو و عقب باید اهرم واقع در لبه جلویی صندلی را بکشید تا صندلی در موقعیت مناسب و مورد نظرتان قرار گیرد، سپس اهرم را رها کنید. صندلی را به طرف جلو یا عقب برانید تا مطمئن شوید که قفل شده است. در صورتی که در موقعیت درست و مناسبی قرار داشته باشید، کنترل خودرو راحت‌تر صورت می‌پذیرد.

تنظیم صندلی‌های جلو

– سعی کنید تا صندلی خود را تا حدی به سمت عقب برانید که از فرمان خودرو تا حداکثر امکان دورتر باشد. مطمئن شوید که سرنشین جلو، صندلی خود را در موقعیت مناسبی به طرف عقب رانده باشد. این کار باعث کاهش آسیب‌های شدید در طی رانندگی و یا رها شدن کیسه هوا در جلو برای سرنشین کنار راننده خواهد شد.

تنظیم بخش پشت‌سری (زیرسری) صندلی جلو

– به منظور تنظیم شیب تکیه‌گاه زیرسری صندلی باید در ابتدا اهرم واقع در قسمت لبه خارجی پایین صندلی را بکشید. برای حرکت دادن زیرسری صندلی به موقعیتی مناسب، اهرم را نگاه دارید و سپس زیرسری را حرکت دهید و بعد از آن، اهرم را رها کنید. صندلی را به عقب و جلو برانید تا مطمئن شوید که قفل شده است.

تنظیم بخش پشت‌سری

– به هنگام تنظیم زیرسری صندلی، لطفا مطمئن شوید که فضای کافی بین قفسه سینه شما و فرمان وجود دارد. اگر کیسه هوا پر از باد شود در صورت عدم وجود فضای مناسب و کافی، امکان دارد جراحاتی رخ دهد؛ سرنشینان جلوی خودرو باید همواره این حدفاصل را بین زیرسری صندلی و داشبورد حفظ نمایند. فضای ناکافی باعث بروز آسیب‌های جدی برای سرنشین جلویی می‌شود.

تنظیم ارتفاع صندلی جلو

تنظیم ارتفاع صندلی جلو

– به منظور تنظیم ارتفاع صندلی جلو باید تنظیم چرخشی را به صورت جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت انجام دهیم.

– ارتفاع صندلی باید هماهنگ با موقعیت راننده و اطمینان از این که ارتفاع مورد نظر با بهترین دیدگاه و موقعیت رانندگی برای راننده می‌باشد، تنظیم شود.

– صندلی را زیاد بالا و یا زیاد پایین نبرید. حفظ ارتفاع مناسب باعث می‌شود تا کنترل ایمنی و سریع و راحتی از خودرو خود داشته باشید.

تنظیم ارتفاع پشت‌سری

– به منظور تنظیم ارتفاع پشت سری، دکمه تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی را فشار دهید و پشت سری را به طرف بالا یا پایین بکشید تا موقعیت مورد نظر را به دست آورید و سپس دکمه را رها کنید. پشت سری صندلی را به طرف بالا و پایین بکشید تا مطمئن شوید که قفل شده است.

تنظیم ارتفاع پشت‌سری

– ارتفاع پشت سری باید مطابق با موقعیت سرنشین باشد و سر او در وسط پشت سری قرار گیرد.

تنظیم ارتفاع پشت‌سری

خطر!

ارتفاع نامتناسب باعث کاهش عملکرد پشت سری خواهد شد و امکان دارد در صورت بروز تصادف سبب ایجاد آسیب های جدی و مهلک شود.

بستن درست کمربندهای ایمنی

به منظور حفظ جان سرنشینان، باید کلیه صندلی ها دارای کمربند ایمنی باشند. استفاده صحیح از کمربند ایمنی می تواند به طور موثر از احتمالات بروز آسیب های جدی در طی تصادف پیش گیری نماید. لطفا مطمئن شوید که کلیه سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را به طرز صحیح بسته باشند.

خطر!

– قبل از آغاز رانندگی، لطفا مطمئن شوید که کلیه سرنشینان کمربند ایمنی خود را به طرز صحیح بسته باشند.

– هر صندلی صرفا دارای کمربند ایمنی برای یک سرنشین می‌باشد و نمی‌توان از یک کمربند به صورت شراکتی استفاده کرد.

– سرنشینان باید سعی کنند تا از پوشیدن لباس های فراوان خودداری کنند تا کمربند ایمنی کاملا به بدن آنها بچسبد و در نتیجه محافظت بهتری را ارایه کند.

کمربندهای ایمنی سه قسمتی

کمربندهای ایمنی سه قسمتی

به منظور محکم کردن کمربند ایمنی، لطفا صفحه چفت‌دار کمربند را در محفظه مورد نظر قرار دهید. کمربند را بکشید و فشار دهید تا اطمینان یابید که صفحه چفت‌دار به خوبی در محفظه قرار گرفته است.

به منظور باز کردن کمربند ایمنی، لطفا دکمه PRESS را که بر روی محفظه قرار دارد، فشار دهید. این کار باعث به عقب رانده شدن خودکار کمربند می‌شود.

توجه

بعد از باز کردن کمربند ایمنی، لطفا اطمینان یابید که کمربند کاملا به سمت عقب بازگشته است و در صورت بسته شدن درها باعث گیر افتادن سرنشین نمی شود.

کمربندهای دو قسمتی

کمربندهای دو قسمتی

به منظور محکم کردن کمربند ایمنی، لطفا صفحه چفت دار را در محفظه مورد نظر قرار دهید. کمربند را بکشید و به طرف جلو فشار دهید تا مطمئن شوید که صفحه چفت دار به درستی در محفظه قرار گرفته است. به منظور باز کردن کمربند ایمنی، لطفا دکمه قرمز ” PRESS “ را در روی محفظه فشار دهید.

توصیه‌هایی برای زنان باردار

– زنان باردار نیاز زیادی به محافظت و توجه خاص به منظور حفظ امنیت خود و کودکشان دارند، فرق چندانی ندارد که وی راننده باشد و یا سرنشین، به هر حال او باید کمربند ایمنی را به دقت و در همه اوقات ببندد. هم چنین فاصله مناسب از فرمان یا صفحه داشبورد را تا سر حد امکان حفظ نماید و به صورت صحیح و صاف بنشیند.

توصیه‌هایی برای زنان باردار

– توصیه می‌شود که این افراد (زنان باردار) از کمربندهای ایمنی سه قسمتی استفاده کنند و بخش تسمه کمری را به دور باسن خود تا پایین‌ترین سطح ببندند و محکم کنند.

خطر!

هیچ‌گونه اشیا یا وسایل دیگری را به کمربند ایمنی خود وصل ننماید زیرا این کار باعث عدم راحتی سرنشین خواهد شد و یا سبب تغییر وضعیت تسمه کتفی (شانه ای) و کاهش عملکرد حفاظت و افزایش ریسک آسیب در صورت تصادف خواهد شد.

تنظیم ارتفاع رل (فرمان)

تنظیم ارتفاع رل (فرمان)

به منظور اطمینان از رانندگی ایمن و راحت، توصیه می‌شود تا ارتفاع فرمان را به طور متناسب مطابق با وضعیت نشسته راننده و موقعیت صندلی قبل از رانندگی تنظیم نمایید. چنانچه فرمان خودرو درست رو به روی سینه راننده باشد، این وضعیت بهترین و مناسب‌ترین موقعیت برای حفاظت جان او و عملکرد کیسه هوا خواهد بود.

تنظیم ارتفاع رل (فرمان)

روش عملکردی درست برای تنظیم ارتفاع فرمان بدین صورت می‌باشد:

۱- اهرم واقع در زیر مرکز پایه فرمان را که دارای روکش محافظتی است، بکشید تا در پایین‌ترین موقعیت برای باز شدن تنظیم ارتفاع فرمان قرار گیرد.

۲- فرمان را به طرف بالا و پایین حرکت دهید تا به ارتفاع مورد نظر دست یابید. به منظور اطمینان از مشاهده کلید دریچه و راهنماها در داشبورد به صورت واضح، فرمان را به سمت سینه خود حرکت دهید.

۳- اهرم را به طرف عقب و موقعیت اولیه آن برای قفل کردن فرمان بکشید.

۴- فرمان را به طرف بالا و پایین حرکت دهید تا مطمئن شوید که ارتفاع آن به درستی تنظیم شده باشد.

خطر!

قبل از این که ارتفاع فرمان را تنظیم کنید، خودرو را در مکان مناسبی پارک کنید. در طی رانندگی اقدام به تنظیم فرمان ننمایید، زیرا سبب کاهش یا فقدان کنترل خودرو خواهد شد و در نتیجه باعث تصادف می‌شود.

[تعداد: 1   میانگین:  5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک