درب ها- سیستم ضد سرقت

درب ها- سیستم ضد سرقت  (در خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا)

باز کردن درب ها

باز کردن دستى درب هاى خودرو از بیرون 

بر حسب سطح خودرو، مى توان با استفاده از کلید، درب راننده یا هر چهار درب را قفل یا باز کرد.

 

جلو: با استفاده از کلید، قفل ۲ یکى از درب هاى جلو را باز کنید. دست خود را زیر دستگیره ۱ قرار دهید و آن را به طرف خود بکشید.

عقب: از داخل خودرو دکمه قفل کن درب ۳ را بالا کشیده و دستگیره درب را بکشید.

 

باز کردن دستى درب هاى خودرو از داخل

دستگیره ۴ را بکشید.

هشدار صوتى روشن ماندن چراغ ها

در صورتى که چراغ هاى خودرو پس از خاموش کردن موتور روشن مانده باشند،

در هنگام باز شدن درب راننده (براى جلوگیرى از خالى شدن باترى و …) یک هشدار صوتى شنیده مى شود تا به شما یادآورى کند که چراغ ها روشن مانده اند.

 

 

نکات ایمنى

هیچ گاه خودرویى را که در آن کودک یا موجود زنده دیگرى قرار دارد و کلید آن نیز داخل سوئیچ مى باشد، ترک نکنید

زیرا آنها مى توانند موتور را روشن و یا تجهیزات الکتریکى مثل شیشه بالابرها را فعال سازند،

احتمال دارد که بخشى از بدن (گردن، بازو، دست… ) بین آن گیر کند.

خطر زخم و جراحت جدى.

قفل کردن درب ها

دکمه قفل کن درب به صورت دستى

جلو: از بیرون خودرو با استفاده از کلید و از داخل با بستن درب و فشار دادن دکمه ۱ به پایین، درب خودرو قفل مى شود.

عقب: دکمه قفل کن ۱ یکى از درب ها را به پایین فشار دهید.

دکمه قفل مرکزى

با استفاده از دکمه قفل مرکزى، هر چهار درب به طور همزمان قفل مى شود.

با فشار دادن دکمه ۲ مىت وانید درب ها را قفل کنید.

در صورت باز بودن یکى از درب هاى جلو، این دکمه عمل نخواهد کرد.

 

 

قفل «کودک»

براى جلوگیرى از باز شدن درب هاى عقب از داخل، زبانه ۳ هر یک از درب ها را جابه جا کنید و

از داخل بررسى کنید که درب ها بطور صحیح قفل شده باشند.

اگر مى خواهید در حال رانندگى درب ها قفل باشند، در نظر داشته باشید که

این امر مى تواند ورود امدادگران را به داخل خودرو در مواقع اضطرارى بسیار مشکل سازد.

سیستم ضد سرقت

این سیستم مانع از روشن شدن خودرو توسط افرادى که کلید کددار استارت خودرو را در اختیار ندارند، مى شود.

 

اصول عملکرد

چند ثانیه پس از بیرون آوردن کلید استارت، خودرو به طور خودکار وارد حالت ضد سرقت مى شود.

اگر کد کلید استارت توسط خودرو شناسایى نشود، چراغ هشدار ۱ به صورت مداوم چشمک مى زند و خودرو روشن نمى شود.

هرگونه تعمیر و یا تغییر بر روى سیستم ضد سرقت (واحد کنترل الکترونیکى، سیم کشى، غیره.) اکیداً ممنوع است.

این کار باید توسط پرسنل آموزش دیده شبکه خدمات پس از فروش صورت پذیرد.

چراغ هشدار

چراغ هشدار عملکرد سیستم

پس از باز کردن سوئیچ، چراغ هشدار ۱ حدود سه ثانیه روشن شده و سپس خاموش مى شود.

خودرو کد را تشخیص داده است.

مى توانید موتور را روشن کنید.

چراغ هشدار سیستم ضد سرقت

چند ثانیه پس از بستن سوئیچ، چراغ هشدار ۱ شروع به چشمک زدن مى کند.

خودرو چند ثانیه پس از بیرون آوردن کلید استارت وارد حالت ضد سرقت مى شود.

 

چراغ هشدار بروز ایراد درعملکرد

اگر پس از باز کردن سوئیچ، چراغ هشدار ۱ همچنان چشمک بزند یا به صورت مداوم روشن باشد، نشان دهنده بروز ایراد در عملکرد سیستم است.

در این حالت، الزاماً به یکى از نمایندگى هاى مجاز مراجعه نمایید.

فقط متخصصین مربوطه، مجاز به برطرف کردن ایراد سیستم هستند.

درصورت بروز اشکال در کلید کددار استارت، از کلید زاپاس (که به همراه خودرو در اختیار شما قرار مى گیرد) استفاده کنید.

Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک

اینستاگرام

اخبار