دفترچه راهنما خودرو-دسته راهنما جک S5

دفترچه راهنما خودرو-دسته راهنما جک S5

دسته راهنما جک S5

– چراغ راهنما و دسته راهنما جک S5 برای اعلام جهت حرکت خودرو به خودروهای دیگر و عابرین به کار می‌روند. تنها در صورت روشن بودن خودرو، چراغ‌های راهنما کار می‌کنند.

– با فشار دسته راهنما به طرف پایین، راهنمای چپ روشن می‌شود. با فشار دسته راهنما به طرف بالا، راهنمای راست روشن می‌شود.

– با روشن شدن چراغ راهنما، چراغ نشانگر مربوط به آن جهت نیز بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. با اتمام دور زدن و بازگشت غربیلک فرمان به موقعیت اولیه، دسته راهنما به موقعیت اصلی خود برگشته و چراغ راهنما به صورت خودکار خاموش می‌شود.

کلید چراغ‌های بیرون خودرو جک S5

کلید چراغ‌های بیرون خودرو جک S5

– برای کنترل چراغ‌های بیرون خودرو از کلید مدور انتهای دسته راهنما استفاده کنید.

– با قرار گرفتن کلید در وضعیت ، چراغ وضعیت، چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی و چراغ پس زمینه صفحه نمایشگر روشن می‌شوند.

– با قرار داشتن کلید در وضعیت ، چراغ‌های بیرون خودرو روشن می‌شوند.

چراغ نور بالا و نور پایین جک S5

چراغ نور بالا و نور پایین جک S5

– کلید مدور انتهای دسته راهنما را در وضعیت قرار داده، دسته راهنما را به سمت مخالف غربیلک فرمان هل دهید تا صدای کلیک شنیده شود آنگاه چراغ نور بالا روشن می‌شود. همزمان چراغ نشانگر نور بالا بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

– برای قرار دادن چراغ‌ها در وضعیت نور پایین، دسته راهنما را به سمت غربیلک فرمان بکشید.

روشن کردن لحظه‌ای (فلاش) چراغ‌های جلو جک S5

روشن کردن لحظه‌ای (فلاش) چراغ‌های جلو جک S5

برای روشن کردن لحظه‌ای چراغ‌ها، دسته راهنما را به آرامی به سمت غربیلک فرمان کشیده و رها کنید آنگاه چراغ نور بالا روشن و خاموش می‌شود. حتی هنگامی که دسته راهنما و چراغ راهنما در وضعیت «خاموش» قرار دارند، چراغ‌ها روشن می‌شوند.

چراغ کنترل اتوماتیک (Auto) جک S5

چراغ کنترل اتوماتیک (Auto) جک S5

– با قرار دادن کلید مدور انتهای دسته راهنما در وضعیت AUTO، سیستم کنترل اتوماتیک چراغ‌های خودرو فعال می‌شود. این سیستم وضعیت نور چراغ‌ها را بسته به روشنایی محیط اطراف کنترل می‌کند.

– سنسور نور خودرو در هنگام تاریکی هوا مثلاً در سپیده‌دم یا شب یا داخل تونل، تاریکی را تشخیص داده و چراغ نور پایین و چراغ پس زمینه صفحه نمایشگر را روشن می‌کند. هنگامی که نور بیرون بیشتر می‌شود، این چراغ‌ها خاموش می‌شوند.

توجه

– هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON قرار دارد یا وقتی موتور به کار افتاده است، کلید ترکیبی را در وضعیت AUTO قرار دهید آنگاه سیستم کنترل اتوماتیک چراغ‌ها فعال می‌شود.

– اثر مه سنگین، مه سبک و دود توسط سنسورها شناسایی نمی‌شود. در نور روز اگر بر اثر عوامل بالا دیدتان ضعیف شد و چراغ‌ها به‌طور خودکار روشن نشدند، به صورت دستی چراغ‌ها را روشن کنید.

چراغ هدایت کننده جک S5

چراغ هدایت کننده جک S5

بعد از خارج کردن سوییچ استارت از وضعیت قفل، دسته راهنما را به سمت غربیلک فرمان کشیده سپس رها کنید. سیستم هدایت کننده فعال شده و چراغ جلو خودرو به مدت ۳۰ ثانیه روشن می‌ماند.

کلید چراغ مه‌شکن جلو و عقب جک S5

کلید چراغ مه‌شکن جلو و عقب جک S5

کلید چراغ مه‌شکن عقب و جلوی خودرو بر روی دسته راهنما قرار دارد. هنگامی که کلید مدور انتهای دسته راهنما در وضعیت یا قرار دارد با چرخاندن کلید مدور میانی به وضعیت ، چراغ مه‌شکن جلو روشن شده و چراغ نشانگر آن بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. با قرار دادن همین کلید در وضعیت ، چراغ مه‌شکن عقب روشن شده و نشانگر آن بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

توجه

چراغ مه‌شکن جلو و عقب فقط در صورت قرار داشتن سوییچ خودرو در وضعیت کار می‌کنند.

Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک

اینستاگرام

اخبار