دفترچه راهنما سمند-سرویس و نگهداری باتری سورن

دفترچه راهنما سمند-سرویس و نگهداری باتری سورن

سرویس و نگهداری باتری سورن

الف) سرویس و نگهداری باتری سورن ، بدنه باتری را همواره تمیز نگهداری نمائید.

ب) جهت جلوگیری از سولفاته شدن قطب‌ها، آنها را با وازلین صنعتی یا گریس آغشته نمائید.

ج) سطح الکترولیت در فصول گرم حداقل هر ۴۵ روز و در سایر فصول هر سه ماه یک بار بازدید و تنظیم گردد؛ در صورت کاهش سطح، افت حاصل را فقط با افزودن آب مقطر جبران نمائید. دقت شود که در این حالت افزودن سایر مایعات نظیر آب صنعتی، اسیدسولفوریک و … به باتری، آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌نماید. چنانچه در این حالت میزان تبخیر آب بیش از حد باشد، می‌بایست جهت بازدید خودرو به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمود. همچنین از بدون الکترولیت ماندن خانه‌های باتری می‌بایست جلوگیری نمود زیرا در اینصورت صفحات منفی آن در مدت زمانی کوتاه با اکسیژن هوا ترکیب شده و صفحات مثبت نیز سولفاته می‌شوند و در نهایت باتری غیرقابل استفاده می‌گردد. با رگلاژ همراه باشید.

توصیه‌های ایمنی باتری

– از ضربه زدن بر روی قطب‌های باتری خودداری گردد.

– از اتصال کوتاه قطب‌های مثبت و منفی به یکدیگر جلوگیری نمائید.

– هیچ‌گاه باتری را بیش از حد مجاز شارژ نکنید زیرا در این حالت به صفحات باتری آسیب وارد شده و موجب کاهش راندمان و عمر باتری می‌گردد.

– از باز بودن سوراخ‌های تعبیه شده بر روی پیچ درب باتری اطمینان حاصل کنید زیرا در غیر اینصورت در اثر تراکم گازهای متصاعد، باتری متلاشی می‌گردد.

– باتری در محل نصب می‌بایست کاملاً محکم بسته شود زیرا ضربات و تکان‌‌های شدید به آن آسیب وارد می‌سازد.

– از نگهداری باتری در حالت دشارژ می‌بایست جدا پرهیز نمود زیرا در اینصورت صفحات باتری سولفاته شده و باتری غیرقابل استفاده خواهد شد.

– باتوجه به اینکه ایجاد جرقه و یا نزدیک نمودن شعله به باتری، باعث انفجار باتری (به دلیل هیدروژن و اکسیژن متصاعد شده) می‌شود، لذا می‌بایست جداً از ایجاد چنین شرایطی در نزدیکی باتری خودداری نمود.

– توصیه می‌شود از افزودن هرگونه مواد شیمیایی نظیر قرص باتری، ویتامین باتری و … به الکترولیت باتری خودداری شود.

– در هنگام نصب باتری بر روی اتومبیل به منظور جلوگیری از خطر اتصال کوتاه، ابتدا کابل قطب مثبت را بسته و سپس کابل قطب منفی را ببندید و جهت خارج ساختن باتری از خودرو این عملیات را بالعکس (ابتدا کابل منفی سپس کابل مثبت) انجام دهید.

– از صحت عملکرد دینام و آفتامات خودرو اطمینان حاصل نمائید.

– از اضافه نمودن تجهیزات الکتریکی اضافی روی خودرو بدون توجه به ظرفیت باتری خودداری نمائید.

– در صورتی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگی مجاز از باتری استفاده صحیح بعمل نیامده یا سرویس و نگهداری مناسبی بر روی باتری انجام نشده باشد و یا خرابی باتری به علت خواب طولانی مدت و بلا استفاده ماندن خودرو تشخیص داده شود، باتری خودرو مشمول گارانتی نخواهد بود.

اخطار

– باتری‌ها در شرایط عادی، گاز هیدروژن متصاعد می‌کنند که می‌تواند منفجر و باعث ایجاد جراحات جدی شود؛ لذا جرقه و یا شعله مستقیم را از محفظه موتور دور نگهدارید.

– زمانی که در مجاورت قطعات متحرک موتور کار می‌کنید، مواظب باشید.

– در هوای تاریک از چراغ قوه و یا وسیله روشنایی مشابه استفاده نمایید و هرگز از کبریت و یا فندک استفاده ننمائید.

– برای روشن نمودن خودرو با روش باتری به باتری، حتما طبق ترتیب و فرآیند اشاره شده اقدام نمایید. در غیر اینصورت ممکن است منجر به آتش‌سوزی، انفجار و یا صدمه دیگر به خودرو شود.

– مصرف بیش از حد باتری، یک عامل ایجاد آتش‌سوزی در خودرو می‌باشد؛ لذا مراقب باشید سطح الکترولیت از خط مینیمم پایین‌تر قرار نگیرد.

– باتری را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شارژ اضطراری باتری سورن

در صورتیکه خودروی شما به دلیل ضعیف شدن و یا تخلیه باتری روشن نشود، جهت روشن نمودن خودروی خود به یکی از روش‌های ذیل و با ترتیب عنوان شده اقدام نمایید.

الف) اتصال باتری به باتری (استفاده از خودروی کمکی)

اتصال باتری به باتری (استفاده از خودروی کمکی)

۱- کنترل نمایید که هر دو خودرو دارای سیستم برقی ۱۲ ولت باشند. عدم رعایت این نکته به سیستم سیم‌کشی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

۲- دو دستگاه خودرو را به نحو مناسب به یکدیگر نزدیک نمایید به طوری که هیچ تماسی بین دو خودرو وجود نداشته باشد. در صورت عدم رعایت، اتصال کوتاه برقرار شده و به سیستم سیم‌کشی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

۳- کلیه تجهیزات برقی خودرو (سیستم صوتی، بخاری و …) را خاموش نمایید. خودروی کمکی را خاموش نمایید. کنترل نمایید که هر دو خودرو در حالت دنده خلاص قرار داشته باشند. همچنین ترمز دستی هر دو خودرو را بالا بکشید. در صورت عدم رعایت، امکان آسیب رسیدن به تجهیزات برقی وجود داشته و این صدمه تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

۴- درب موتور دو خودرو را باز نموده و محل قطب‌های مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسایی نمایید. در صورت عدم وجود نور کافی (تاریک بودن هوا)، از چراغ قوه و یا وسیله روشنایی مشابه ایمن استفاده نمایید.

۵- یک جفت کابل باتری به باتری (با ضخامت مناسب و عدم وجود آسیب دیدگی یا پارگی) تهیه نمایید. معمولا کابل باتری به باتری، دو رشته سیم ضخیم به رنگ‌های قرمز و مشکی می‌باشد. سر یکی از کابل‌ها را به قطب مثبت باتری کمکی و سر دیگر همان کابل را به قطب مثبت باتری تخلیه شده متصل نمایید.

۶- یک سر کابل دیگر را به قطب منفی باتری کمکی و سر دیگر این کابل را به یک نقطه اتصال بدنه خودروی گیرنده (مثل دسته موتور یا هر سطح رنگ نشده دیگر) متصل نمایید. مطمئن شوید کابل‌های اتصال از لوله‌های بنزین، ترمز و قطعات گردان هر دو موتور دور باشد.

۷- خودروی کمکی را روشن نمایید و چند دقیقه صبر کنید تا موتور در دور آرام قرار گیرد.

۸- خودروی گیرنده (که باتری آن تخلیه شده) را روشن نمایید. حال چند دقیقه‌ای صبر کنید تا موتور این خودرو نیز در دور آرام قرار گیرد.

۹- کابل‌ها را از دو خودرو جدا نمایید.

ب) شارژ باتری با دستگاه شارژ

شارژ باتری با دستگاه شارژ

در این حالت نیاز است تا باتری خودرو را از خودرو جدا نمایید. برای این منظور به روش ذیل اقدام نمایید:

۱- ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.

۲- حال کابل مثبت باتری را جدا کنید.

۳- سپس با استفاده از ابزار مناسب، بست یا نگهدارنده باتری را باز کرده و باتری را از خودرو پیاده نمایید.

۴- باتری را به مرکز سرویس باتری جهت شارژ انتقال دهید تا بازرسی و اقدامات لازم توسط متخصص باتری صورت پذیرد.

لازم است به نکات ذیل توجه فرمایید:

– بازرسی کنید که قطب‌های باتری و بست کابل‌های باتری تمیز باشند. در صورت نیاز آنها را باز کرده و سولفاته روی کابل‌ها را تمیز نمایید.

– زمانی که موتور روشن است نباید کابل‌ها را از باتری جدا نمود.

– بدون باز و جدا کردن کابل‌ها، هرگز اقدام به شارژ باتری نکنید.

– زمانی که خودرو برای مدت طولانی (یک ماه یا بیشتر) مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، کابل‌های باتری را جدا کنید.

هشدار

– ولتاژ نهایی شارژ باتری ۱۲ ولت معادل ۱۴٫۴۰ – ۱۴٫۱۰ خواهد بود.

– مطمئن شوید که در هنگام استفاده از باتری کمکی، ولتاژ هر دو باتری یکسان باشد (۱۲ ولت)؛ همچنین کابل‌های رابط دارای گیره‌های عایق‌دار بوده و برای استفاده در باتری‌های ۱۲ ولتی مناسب باشند.

– اگر از اتومبیل در مدت طولانی استفاده نمی‌شود، کابل‌های باتری را باید باز نمائید؛ در این حالت هر ۴ هفته، یک بار باتری را شارژ نمائید.

– از آنجایی که استارت خودرو ۱۲ ولت می‌باشد، لذا استفاده از یک باتری ۲۴ ولت یا دو باتری ۱۲ ولت موجب آسیب رسیدن به سیستم‌های الکتریکی خودرو خواهد شد. بنابراین به منظور استفاده از باتری کمکی حتماً از باتری ۱۲ ولت استفاده نمائید.

– کابل‌شو مثبت باتری (قرمز رنگ) باید همیشه به قطب مثبت باتری وصل باشد. برای اجتناب از خسارت به آلترناتور هیچ‌گاه آلترناتور نباید بدون اتصال به باتری کار نماید.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک