سیستم تهویه (بخش اول)

هایما

سیستم تهویه

شرح تصویری دریچه‌های خروجی هوا

انواع سیستم‌های تهویه هوا A/C System

قبل از مطالعه این بخش، مدل سیستم تهویه هوای خودرو خود را بررسی نمایید و سپس به مطالعه بخش مربوطه بپردازید.

– سیستم تهویه هوا با کنترل الکترونیکی A/C

– سیستم تهویه هوا اتوماتیک A/C *

تنظیم مسیر جریان هوا

می‌توان ازدریچه‌های خروجی هوا برای تنظیم جهت جریان هوا استفاده نمود. با تنظیمات چهار جهته بالا/پایین و چپ/راست دریچه‌های هوا، مسیرهای جریان هوا را تنظیم و کنترل نمایید. همچنین می‌توانید با چرخاندن کلید مخصوص جریان هوا، جریان هوا را کاملا باز یا بسته نمایید.

حالت‌های دریافت جریان هوا

دریچه‌های خروج هوا بر روی داشبورد را می‌توان در جهت جریان هوا تنظیم و یا باز و بسته نمود. با تنظیمات چهار جهته بالا/پایین و چپ/راست دریچه‌های هوا مسیرهای جریان هوا را تنظیم و کنترل نمایید. همچنین می‌توانید با چرخاندن کلید مخصوص جریان هوا، جریان هوا را کاملا باز یا بسته نمایید.

یک خروجی هوا نیز برای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو تعبیه شده است که در واقع برای شیشه‌های جلو و شیشه بزرگ خودرو طراحی شده است و این دریچه هوا قابل تنظیم نیست.

احتیاط

– فقط زمانی که موتور خودرو روشن است م یتوانید از سیستم تهویه هوا استفاده نمایید.

در شرایط عادی، از حالت “گردش جریان هوای خارجی” به عنوان منبع تأمین هوا استفاده نمایید. از حالت “گردش جریان هوای داخلی” خودرو فقط زمانی استفاده نمایید که در جاده‌های با گرد و غبار زیاد رانندگی می‌کنید و یا به سرد یا گرم کردن بسیار سریع محیط داخل خودرو نیاز دارید.

برای دریافت جریان هوا پنج حالت وجود دارد. با فشردن دکمه دلخواه، جهت جریان هوا را تغییر دهید.

سیستم تهویه هوا با کنترل الکترونیکی

احتیاط

اگر دمای هوای داخل خودرو به خوبی تنظیم شده باشد، محیطی سالم و راحت برای راننده و سرنشینان فراهم خواهد آمد تا سفر راحت و لذت بخشی را تجربه نمایند.

کلید تنظیم دما/‌سیستم تهویه هوای خودرو A/C

– هنگامی که موتور خودرو روشن است، دکمه A/C را فشار دهید تا سیستم تهویه هوای خودرو روشن شود. در این زمان علامت تصویری برف روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

– برای خاموش کردن سیستم تهویه هوا باید دکمه A/C را مجددا فشار دهید. در این زمان، علامت تصویری برف روی صفحه نمایش محو می‌شود.

-کلیدی که دارای علامت برف است در واقع کلید تنظیم دمای سیستم تهویه هوای خودرو می‌باشد. با چرخاندن این کلید به سمت مخالف عقربه‌های ساعت، دمای پایین و با چرخاندن موافق عقربه‌های ساعت، دمای بالا برای سیستم تهویه هوای خودرو را تنظیم نمایید.

تنظیم سرعت فن

– میزان حجم هوای سیستم تهویه هوای خودرو در واقع با سرعت فن قابل تنظیم است.

– با چرخاندن این کلید موافق عقربه های ساعت سرعت فن را آرام آرام و به تدریج افزایش دهید و با چرخاندن به سمت مخالف عقرب ههای ساعت، سرعت فن را آرام آرام و به تدریج کاهش دهید.

دکمه خاموش OFF

برای خاموش کردن این سیستم کافی است دکمه OFF  را فشار دهید. بعد از فشار دادن دکمه وضعیت سیستم به صورت زیر خواهد بود:

۱- سیستم تهویه هوا، جریان هوا، حالت و اطلاعات دما ذخیره می‌شوند.

۲- گردش جریان هوای داخلی فعال می‌شود.

۳- سیستم تهویه هوا و فن خاموش می‌شوند.

۴- اگر سیستم قبل از خاموش شدن در حالت بخارزدایی باشد، حالت دریچه هوای داشبورد فعال می‌شود.

۵- رابط کاربری صفحه نمایش خاموش می‌شود.

۶- نور پشت زمینه صفحه نمایش خاموش می‌شود.

دکمه انتخاب حالت جریان هوا/‌گرمکن شیشه جلو خودرو

– دکمه قسمت بالا در تصویر، نشانگر دکمه انتخاب حالت گرمکن شیشه جلو خودرو است.

– دکمه قسمت پایین در تصویر، حالت جریان هوا را مشخص می‌کند؛ این خروجی هوا به‌طور اتوماتیک و بر اساس تغییر دکمه حالت، تغییر می‌کند.

– هنگامی که سیستم برای اولین بار روشن می‌شود، حالت پیش فرض سیستم، جریان هوا از دریچه‌های تهویه داشبورد می‌باشد.

– هنگامی که دکمه انتخاب حالت مکررا فشرده شود، حالت جریان هوا به این ترتیب تغییر پیدا می‌کند:

دریچه تهویه هوای داشبورد، دریچه تهویه هوای داشبورد/کف خودرو، دریچه تهویه هوای کف خودرو، دریچه تهویه هوای کف خودرو/‌گرمکن شیشه جلو خودرو.

دکمه گردش هوای داخلی/خارجی

این دکمه منبع تامین هوا را مشخص می‌کند؛ حالت پیش فرض سیستم تهویه هوا، گردش منبع هوای داخل خودرو است که با علامت فوق نشان داده می‌شود. این علامت بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود؛ یک چراغ نشانگر نیز همراه با آن روشن می‌شود. هنگامی که این دکمه را فشار دادید، منبع تامین هوا به حالت “گردش هوای خارجی” خودرو تغییر پیدا می‌کند. در این هنگام علامت بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. در اینصورت، هوای مورد نیاز از هوای خارج خودرو تامین شده و چراغ نشانگر مربوطه بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

هنگامی که این دکمه را دوباره فشار دهید، منبع تأمین هوای مورد نیاز به حالت “گردش هوای داخلی” خودرو تغییر پیدا می‌کند و همزمان چراغ نشانگر مربوطه نیز بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

هشدار

– در صورتی که در جاده‌هایی با گرد و غبار و ذرات معلق بسیار زیاد در حال حرکت هستید و یا به سرعت نیاز به سرد یا گرم کردن فضای داخلی خودرو دارید، از حالت “گردش هوای داخلی” خودرو استفاده نمایید.

– هنگام استفاده از حالت “گردش هوای داخلی” خودرو در آب و هوای بسیار سرد، کمی بخار روی شیشه‌ها پدید خواهد آمد که این امر باعث کاهش سطح دید راننده شده و در برخی موارد نیز منجر به بروز تصادفات رانندگی می‌شود. بنابراین در هوای بسیار سرد از حالت “گردش هوای داخلی” خودرو استفاده ننمایید.

تهویه هوا

هدف این سیستم هدایت هوای محیط خارج خودرو به داخل خودرو است که این عمل توسط دریچه‌ها صورت می‌گیرد.

– حالت “گردش هوای خارجی” را انتخاب نمایید.

– حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.

-کلید تنظیم دمای هوا و تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

گرم کردن

هدف این سیستم گرم کردن هوای داخل خودرو در شرایط آب و هوایی سرد می‌باشد.

– حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.

– کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

– اگر به سیستم رطوبت‌زدایی نیاز داشتید می‌توانید A/C را روشن نمایید.

گرم کردن و بخارزدایی

هدف این سیستم گرم کردن هوای داخل خودرو و جلوگیری از تشکیل بخار بر روی شیشه‌های خودرو است.

– حالت گردش هوای خارجی را انتخاب نمایید.

– حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.

– کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

سیستم گرم‌کننده و بخارزدایی

هدف این سیستم جلوگیری از تشکیل یخ و بخار بر روی شیشه‌های خودرو است.

– حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.

-کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

– برای بخار‌زدایی فوری می‌توانید سیستم A/C را روشن نمایید.

سیستم خنک‌کننده

هدف این سیستم کاهش دمای هوای داخل خودرو در شرایط آب و هوایی گرم است.

– حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.

– کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم جریان هوا را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

– سیستم A/C را روشن نمایید.

– کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را به بهترین حالت دلخواه تنظیم نمایید.

احتیاط

– در حالت استفاده از خنک‌کننده، به دلیل مقدار انرژی که کمپرسور کولر برای راه‌اندازی مصرف خواهد کرد، باعث می‌شود تا مصرف سوخت افزایش پیدا کند. بنابراین مدت زمان روشن بودن این سیستم را تا حد امکان کاهش دهید.

– دمای هوای داخل خودرو بر اثر تابش مستقیم نور آفتاب افزایش خواهد یافت. بعد از روشن کردن سیستم خنک‌کننده بهتر است به مدت کمی درب‌ها و پنجره‌ها را باز نمایید تا هوای داغ داخل خودرو خارج شود.

– بدون روشن کردن واحد خنک‌کننده، سیستم A/C را هنگامی که هوای داخل خودرو به حد مطلوبی رسید، خاموش نمایید.

رطوبت‌زدایی

هدف این سیستم کاهش رطوبت داخل خودرو است. استفاده از این سیستم در هوای سرد یا خنک می‌تواند به مکانیزم یخ‌زدایی شیشه جلو خودرو و سایر شیشه‌ها نیز کمک کند.

– دکمه انتخاب حالت را در موقعیت دلخواه خود تنظیم نمایید.

– منبع تأمین هوا را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.

– کلید تنظیم دمای هوا و تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

– سیستم A/C را روشن نمایید.

احتیاط

– تحت شرایط دمای بسیار بالای خارج خودرو و یا در هوای بسیار مرطوب ممکن است کارکرد سیستم رطوبت‌زدایی باعث شود کندانسور خودرو تولید بخار کرده و این بخار منجر به تولید قطره‌های بسیار کوچک آب شود در نتیجه از منبع تخلیه کندانسور قطرات آب چکه کند که این امر، امری عادی است.

– برای جلوگیری از تشکیل آب مقطر روی شیشه‌ها طی مسافرت‌های با سرعت پایین، سرعت فن را روی کم قرار دهید و حالت هدایت جریان هوا را روی شیشه خودرو تنظیم نمایید.

– اگر سیستم تهویه هوای خودرو A/C برای مدت طولانی کار نکرده باشد، سیستم بخار‌زدایی بر اثر تاثیرات محیطی جرم کمی ایجاد می‌کند و بنابراین با روشن کردن سیستم ممکن است کمی بوی ناخوشایند به مشام برسد. در نتیجه حتی در سرد‌ترین فصول سال، سیستم را حداقل یک بار در ماه روشن نمایید. در زمان استارت زدن، سرعت فن را در بالاترین حد ممکن تنظیم نمایید و پنجره‌ها را برای مدت کوتاهی باز نمایید.

– بازدهی دمای سیستم A/C در واقع به دمای مایع خنک‌کننده خودرو بستگی دارد. بنابراین، سیستم در شرایطی که مایع خنک‌کننده در سطح مطلوبی باشد دارای بهترین خروجی خواهد بود.

– برای حصول اطمینان از تاثیرات کارکرد واحد گرم‌کن، واحد تهویه، واحد A/C باید همواره و در همه حال هرگونه یخ و برف و برگ درخت و دیگر مواد خارجی را از دریچه‌های دیواره جلویی خارج نمایید (ورودی های هوا در قسمت جلوی شیشه بزرگ خودرو).

– هوای داخل از طریق خروجی‌های هوا به بیرون خودرو هدایت می‌شود (پوشیده شده توسط سپر عقب) و این خروجی‌ها در قسمت پایین خارجی بدنه خودرو در سمت عقب قرار دارند. بنابراین دقت نمایید این دریچه‌ها مسدود نشده باشند.

– هنگامی که خودرو از سطحی با شیب زیاد در حال بالا رفتن است و یا در مسیرهایی با ترافیک بسیار بالا در تردد هستید، اگر سیستم روشن باشد باید به سطح مایع خنک‌کننده توجه ویژه‌ای داشته باشید تا بدین ترتیب از داغ شدن بیش از اندازه موتور جلوگیری نمایید.

دلایل عدم عملکرد

– دمای هوای بیرون نزدیک صفر درجه سانتیگراد باشد.

– فیوز سوخته باشد.

– دمای بسیار بالای مایع خنک‌کننده موتور باعث خاموش شدن اتوماتیک واحد خنک‌کننده شود.

– اگر بازدهی خنک‌کنندگی کاهش بیابد، واحد خنک‌کننده را جهت بازرسی خاموش نمایید. در این صورت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما

[تعداد: 1   میانگین:  1/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک