سیستم گرمایش و سرمایش

سایپا

کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرمایشی

کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرمایشی

 ۱) کلید برفک/ بخارزدایی شیشه جلو

۲) صفحه نمایش ایرکاندیشن (کولر) A/C

 ۳) کلید برفک/ بخارزدایی شیشه عقب

 ۴) کلید کنترل سرعت فن

 ۵) کلید کنترل اتوماتیک AUTO

 ۶) دکمه خاموش کننده سیستم OFF

 ۷) کلید کنترل دما

 ۸) دکمه ایرکاندیشن (کولر) A/C

 ۹) کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا MODE

 ۱۰) کلید انتخاب حالت گردش مجدد هوای داخل خودرو

۱۱) کلید انتخاب حالت ورود هوای تازه بیرون

گرمایش و ایرکاندیشن (سرمایش) اتوماتیک

گرمایش و ایرکاندیشن (سرمایش) اتوماتیک

سیستم کنترل اتوماتیک گرمایش و سرمایش به سادگی توسط تنظیم دستی دما سیستم را کنترل می کند.

سیستم تمام اتوماتیک کنترل دما (FATC) به نحو زیر سیستم های گرمایش و سرمایش را کنترل می کند:

  1.  کلید (دکمه) کنترل اتوماتیک را فشار دهید، وضعیت دریچه های هدایت جریان هوا، سرعت فن، کنترل ورودی هوا و ایرکاندیشن به صورت اتوماتیک توسط دمای تنظیمی کنترل خواهد شد.
  2. کلید کنترل دما را در وضعیت دلخواه قرار دهید. اگر دما روی حداقل تنظیم شود، سیستم ایرکاندیشن به طور مداوم کار خواهد کرد.
  3. برای خاموش کردن عملکرد اتوماتیک یکی از دکمه یا کلیدهای زیر را فشار دهید:
  • کلید انتخاب دریچه های هدایت جریان هوا

• کلید ایرکاندیشن (کولر)

• گرم کن شیشه جلو

• کلید کنترل ورودی هوا

• کلید کنترل سرعت فن

عملکرد کلید فشار داده شده به طور دستی و بقیه عملکردها به طور اتوماتیک کنترل می شود. برای راحتی خود و افزایش تاثیر کنترل هوا، از کلید AUTO استفاده کرده و دما را در ۲۳ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

گرمایش و ایرکاندیشن (سرمایش) اتوماتیک

یادآوری

برای اطمینان از کنترل بهتر سیستم های گرمایشی و سرمایشی، هرگز هیچ شیء را روی حسگر جای داده شده بر روی جلو داشبورد قرار ندهید.

گرمایش و ایرکاندیشن (سرمایش) دستی

سیستم های گرمایشی و سرمایشی قابل کنترل دستی به وسیله فشار دادن کلیدهای مربوطه به جز کلید اتوماتیک AUTO می باشند. در این وضعیت سیستم پیاپی و به ترتیب بر حسب فرمان کلیدهای انتخاب شده عمل می کند.

موتور را روشن کنید.

کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در موقعیت دلخواه قرار دهید.

برای تاثیر حداکثری سیستم گرمایش و سرمایش:

– گرمایش

– سرمایش

کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.

کنترل ورودی هوا را در موقعیت هوای تازه بیرون قرار دهید.

کنترل سرعت فن را در موقعیت هوای تازه بیرون قرار دهید.

اگر سرمایش ایرکاندیشن (کولر) مورد نظر است، سیستم ایرکاندیشن را روشن کنید.

برای کنترل تمام اتوماتیک سیستم، کلید اتوماتیک را فشار دهید.

انتخاب دریچه های هدایت جریان MODE

انتخاب دریچه های هدایت جریان MODE

کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا، هدایت جریان هوا به دریچه های سیستم تهویه را کنترل می کند.

با هر بار فشار دادن دکمه، دریچه های هدایت جریان هوا تغییر می کند.

[تعداد: 1   میانگین:  4/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک