شیشه‌شوی تیبا ۲

سایپا

شیشه‌شوی تیبا ۲

مجموعه شیشه‌شوی جلو

مجموعه شیشه‌شوی جلو

اجزاء و قطعات

۱- منبع شیشه‌شوی جلو کامل
۲- منبع شیشه‌شوی
۳- لوله تغذیه منبع شیشه‌شوی
۴- درب منبع شیشه‌شوی
۵- مجموعه موتور و پمپ شیشه‌شوی
۶- پیچ
۷- براکت لوله تغذیه منبع شیشه‌شوی
۸- مهره
۹- بست
۱۰- مجموعه نازل شیشه‌شوی چپ
۱۱- نازل
۱۲- شلنگ آب
۱۳- مجموعه نازل شیشه‌شوی راست
۱۴- نازل
۱۵- شلنگ آب
۱۶- سه راهی شلنگ
۱۷- بست
۱۸- شلنگ آب

بازدید

۱- موتور را به مخزن شیشه‌شوی متصل کرده و مخزن را پر از آب نمایید.

۲- قطب مثبت باتری را به ترمینال (WIG) و اتصال بدنه (قطب منفی باتری) را به ترمینال E وصل نمایید؛ سپس دقت نمایید موتور شیشه‌شوی، آب را از چشمهای شیشه‌شوی پاشش کند.

۳- بررسی نمایید موتور صحیح کار کند.

ترمینال‌های شیشه‌شوی

SWL : برف پاک‌کن کند
SWH : برف پاک‌کن تند
SW : شیشه‌شوی

مدار الکتریکی شیشه‌شوی جلو

تنظیمات چشم شیشه‌شوی

۱- آب باید در قسمت میانی شیشه سمت راننده و مسافر پاشش شود. در صورت وجود انحراف، زاویه پاشش را با چرخاندن چشم شیشه‌شوی تنظیم نمایید.

۲- در صورت مسدود شدن چشم‌های شیشه‌شوی، مسیر آب را به وسیله سوزن و یا سیم نازک تمیز نمایید.

تنظیمات چشم شیشه‌شوی

(مقیاس: میلی‌متر)

Base Line :BL

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]
نویسنده: گروه رگلاژ
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
دیدگاه‌های کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک