فیوزهای پژو پارس ۳

ایران خودرو

فیوزهای پژو پارس ۳

سیستم تجمیع مدارات کنترلی (CEC)*

۱- چراغ سقفی:

• باز بودن یکی از درب‌ها باعث روشن شدن چراغ سقفی می‌شود.

• چراغ سقفی حدودا ۴۰ ثانیه روشن می‌ماند اگر وقتی تمام درب‌ها بسته شوند و سوئیچ استارت باز نشود.

• چراغ سقفی حدودا ۵ دقیقه روشن می‌ماند اگر دربی باز بماند.

• اگر یکی از درب‌ها یا درب صندوق عقب یا درب موتور باز باشد و خودرو حرکت داشته باشد، چراغ سقفی برای مدتی چشمک می‌زند.

• درب‌ها با ریموت کنترل باز شود، چراغ سقفی روشن می‌شود.

• درب‌ها با ریموت کنترل یا کلید قفل شوند اگر چراغ سقفی روشن باشد به صورت دیمری خاموش می‌شود.

• اگر خودرو یاب از روی ریموت کنترل فعال شود، چراغ سقفی برای مدت زمانی روشن می‌ماند.

۲- صندوق پران:

• وقتی سوئیچ باز است اگر کلید صندوق پران حداقل به مدت ۱٫۵ ثانیه فشرده شود، درب صندوق باز می‌شود.

• اگر خودرو حرکت داشته باشد و کلید صندوق پران فشرده شود، درب صندوق باز نخواهد شد.

۳- قفل مرکزی:

• کلیه درب‌ها، درب صندوق عقب و درب موتور اگر بسته باشند توسط کلید کلیه درب‌ها قابل قفل کردن یا باز کردن می‌باشند.

• کلیه درب‌ها، درب صندوق عقب و درب موتور اگر بسته باشند توسط ریموت کنترل کلیه درب‌ها قابل قفل کردن یا باز کردن می‌باشند.

• کلیه درب‌ها، درب صندوق عقب و درب موتور اگر بسته باشند توسط کلید قفل مرکزی روی پنل داشبورد، کلیه درب‌ها قابل قفل کردن یا باز کردن می‌باشند.

• اگر یکی ازدرب‌ها یا درب صندوق عقب یا درب موتور باز باشد در صورت اجرای هر یک از سه حالت بالا (جهت قفل کردن) درب‌ها یک بار قفل شده و بلافاصله باز می‌شود.

• در هنگام قفل کردن درب‌ها با ریموت کنترل فلاشر، یک مرتبه چشمک می‌زند.

• در هنگام قفل کردن درب‌ها با ریموت کنترل اگر یکی از درب‌ها یا درب صندوق عقب یا درب موتور باز باشد، عمل قفل با موفقیت انجام نمی‌شود ولی فلاشر ۴ مرتبه با سرعت کند چشمک می‌زند.

• در هنگام باز کردن درب‌ها با ریموت کنترل فلاشر ۵ مرتبه با سرعت تند چشمک می‌زند.

• خودرو یاب (Car Finder): هنگامی که خودرو با ریموت کنترل قفل شده باشد، در اینصورت اگر یک بار دیگر کلید قفل کردن از روی ریموت کنترل فشرده شود فلاشر تقریبا ۱۰ ثانیه با سرعت تند چشمک می‌زند.

• اگر در فاصله زمانی کوتاهی درب‌ها توسط قفل مرکزی به کرار قفل و باز شوند، به مدت ۲۰ ثانیه قفل مرکزی از کار می‌افتد.

• در صورت فعال بودن آپشن قفل اتوماتیک اگر سرعت خودرو به بالای ۲۰km/h برسد، درب‌ها اتوماتیک قفل میشوند و وقتی خودرو خاموش شود درب‌ها اتوماتیک باز میشوند. (اگر کلید قفل مرکزی را تقریبا ۵ ثانیه فشرده نگه داریم با پخش آلارم و چشمک زدن نمایشگر LED روی قفل مرکزی (۳ مرتبه) این آپشن غیرفعال می‌شود و با تکرار این عمل دوباره فعال می‌شود)

• اگر درب‌ها قفل شوند، نمایشگر LED روی کلید قفل مرکزی به صورت دائم روشن می‌ماند و اگر درب‌ها باز باشند، نمایشگر LED روی کلید قفل مرکزی خاموش خواهد شد.

۴- برف پاک‌کن:

• برف پاک‌کن درحالت تایمر دارای ۲ مد می‌باشد که توسط دستگاه دیاگ (عیب یاب) قابل انتخاب می‌باشد:

 • تایمر با زمان ثابت
 • تایمر متغیر با سرعت خودرو

۵- فلاشر:

• اگر آپشن فلاشر اتوماتیک توسط دیاگ فعال شده باشد، وقتی سرعت خودرو بالای km/h 80 است به هنگام ترمز ناگهانی فلاشر خودرو چند مرتبه چشمک می‌زند.

• اگر آپشن فعال شدن فلاشر به هنگام باز بودن یکی از درب‌ها توسط دیاگ فعال شده باشد، وقتی سوئیچ استارت و یکی از درب‌ها باز باشد فلاشر حدود ۱۵ ثانیه تند چشمک می‌زند.

LED -6 باز بودن درب روی جلوآمپر:

• وقتی سوئیچ استارت و یکی از درب‌ها باز باشد، نشانگر باز بودن درب روی جلوآمپر روشن می‌شود و حال اگر سرعت خودرو بالای km/h 20 باشد این نشانگر به صورت چشمک‌زن می‌شود.

۷- برق شیشه بالابرهای جلو و عقب:

• وقتی سوئیچ استارت بسته می‌شود تقریبا تا ۳۰ ثانیه می‌توان شیشه‌های جلو و عقب را بالا یا پایین داد. لازم به ذکر است قسمت اتوماتیک شیشه سمت راننده در این مدت کار نخواهد کرد.

۸- گرم‌کن شیشه عقب و آیینه‌های جانبی:

• تنها وقتی خودرو روشن باشد، گرم‌کن شیشه کار خواهد کرد.

• گرم‌کن شیشه وقتی فعال شد، تقریبا بعد از ۱۲ دقیقه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

۹- مدیریت توان:

• مدیریت توان، برق قسمت‌های زیر را کنترل می کند:

چراغ سقفی – رادیو پخش – فندک – چراغ داخل داشبورد – چراغ صندوق عقب

• اگر سوئیچ استارت باز باشد ولی خودرو خاموش باشد، تقریبا بعد از ۱۵ دقیقه برق این قسمت‌ها قطع می‌شود.

• اگر سوئیچ استارت بسته باشد، تقریبا بعداز ۷ دقیقه برق این قسمت‌ها قطع می‌شود.

• اگر خودرو را باریموت کنترل قفل کنیم بعدازچند ثانیه برق این قطعات قطع می‌شود.

• اگر خودرو را با ریموت کنترل باز کنیم یا یکی از درب‌های خودرو باز شود بلافاصله برق این قطعات وصل می‌شود.

• اگر سیستم خودرو یاب از روی ریموت کنترل فعال شود بلافاصله برق این قطعات فعال خواهد شد.

توجه

اگر باتری خودرو ضعیف باشد، برق کلیه این قطعات قطع خواهد شد.

۱۰- آلارم ABS/EBD

۱۱- سیستم عیب‌یابی:

خرابی کلیه رله‌ها و خروجی‌های قسمت‌های مختلف زیر قابل تشخیص توسط دستگاه دیاگ می‌باشد:

 • قفل مرکزی
 • صندوق پران
 • گرم‌کن شیشه عقب و آئینه‌ها
 • رله برق شیشه‌های جلو
 • رله برق شیشه‌های عقب
 • رله برف پاک‌کن
 • رله مدیریت توان
 • راهنمای چپ
 • راهنمای راست
 • چراغ سقفی
 • آژیر

۱۲- دزدگیر:*

• آپشن سیستم دزدگیر (Antitheft) هم توسط دستگاه عیب یاب (دیاگ) و هم به روش زیر قابل فعال‌سازی می‌باشد.

با روش زیر می‌توان سیستم دزدگیر را فعال یا غیرفعال نمود:

ابتدا سوئیچ استارت ۲ مرتبه باز و بسته شود و روی حالت بسته قرار گیرد؛ حال کلید باز کردن از روی ریموت کنترل ۲ مرتبه فشرده شود، در این حالت آژیر ۱ مرتبه فعال شده و در نتیجه سیستم دزدگیر فعال می‌شود. اگر این عمل را یک بار دیگر تکرار کنیم، سیستم دزدگیر غیرفعال می‌شود و آژیر ۲ مرتبه به صدا در می‌آید.

• قابلیت نصب سنسور چشمی (Motion Sensor) و شوک سنسور را دارد.

• قابلیت انتخاب بوق یا آژیر برای سیستم دزدگیر با قرار دادن فیوز در F11 یا F12 در جعبه فیوز داخل محوطه موتور امکان پذیر می‌باشد.

• در هنگام قفل کردن خودرو با ریموت کنترل، آژیر ۱ مرتبه به صدا در می‌آید و سیستم دزدگیر فعال می‌شود.

• در هنگام باز کردن خودرو با ریموت کنترل، آژیر ۲ مرتبه به صدا در می‌آید و سیستم دزدگیر غیرفعال می‌شود.

• در هنگام فعال کردن خودرو یاب، آژیر ۳ مرتبه به صدا در می‌آید.

• در صورت فعال شدن هر یک از موارد زیر آژیر، فلاشر و چراغ سقفی فعال می‌شوند:

 • سنسور چشمی (Motion Sensor)
 • شوک سنسور
 • یکی از درب‌های خودرو
 • با کلید باز شدن درب خودرو
 • باز شدن درب صندوق
 • باز شدن درب موتور

• اگر به دلایل فوق آژیر فعال شد و کلید قفل یا باز از روی ریموت کنترل فشرده شود، صدای آژیر و فلاشر قطع می‌شود و دوباره عمل قفل کردن درب‌ها اجرا می‌شود.

جعبه فیوز رله داخل محفظه موتور

جعبه فیوز رله داخل محفظه موتور

فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور

فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور

فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور

** توجه فقط یکی از این فیوزها (F11 و F12) باید در محلش قرار داشته باشد.

جعبه فیوز داخل محوطه موتور

رله‌های جعبه فیوز داخل محوطه موتور

رله‌های جعبه فیوز داخل محوطه موتور

* در صورت نصب در خودروی شما

فیوزهای پژو پارس ۱

فیوزهای پژو پارس ۲

[تعداد: 4    میانگین: 3.8/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک