لیست هزینه تعمیرات

 

آیا ماشین شما نیاز به تعمیر دارد؟ آیا انجام این تعمیرات مستلزم دانستن قیمت آن می باشد؟ رگلاژ از طریق خدمت جدید خود، هزینه تعمیرات شما را برآورد می کند. این برآورد بر اساس قیمت اتحادیه آن خدمت خاص و همچنین ارزانترین تعمیرگاه موجود در شهر تهران می باشد.

کافی است با کلیک روی خودروی موردنظر از آخرین قیمت خدمات متنوع تعمیرگاه های طرف قرارداد با رگلاژ در سطح شهر تهران با خبر شده و با مقایسه نرخ اتحادیه آن خدمات، قبل از رفتن به تعمیرگاه از میزان هزینه احتمالی ماشین خود با خبر شوید.