نمایندگی های مجاز پراید بخش ششم

نمایندگی های مجاز پراید بخش ششم

نمایندگی های مجاز پراید بخش ششم

نمایندگی مجاز سایپا

لیست نمایندگی سایپا را از رگلاژ بخواهید.

صفحه قبل (فهرست نمایندگی های مجاز پراید بخش پنجم) فهرست (دفترچه راهنما پراید)

ردیف

استان

شهر

کدتابلو

نام نمایندگی مجاز سایپا

خانواده ۱۰۰x

آدرس نمایندگی مجاز سایپا

کدتلفن شهر

تلفن نمایندگی مجاز سایپا

۵۷۱

اصفهان

بادرود

۳۲۸۹

شرکت تولیدی عسل خودرو بادرود

×

خیابان امام خمینی- جنب مرکز مخابرات

۰۶۳۲

۴۳۴۲۵۲۴-۴۳۴۶۵۲۴

۵۷۲

اصفهان

بهارستان

۳۳۰۰

احمدرضا رفیعی

×

کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان به شیراز، جنب خیابان اخوت

۰۳۱۱

۶۸۲۰۸۸۸- ۶۸۲۰۸۸۹

۵۷۳

اصفهان

بهارستان

۳۳۰۸

حسن چترآبگون

×

جاده اصفهان/ شیراز- ورودی شهر بهارستان- جنب پمپ بنزین

۰۳۱۱

۶۸۱۹۷۵۲- ۶۸۱۹۷۵۹

۵۷۴

اصفهان

تیران

۳۳۰۶

بهرام شیرازی

×

کمربندی- کیلومتر۱- جنب ترمینال کامیونداران

۰۳۳۲

۳۲۲۳۱۱۹- ۳۲۲۷۱۳۱

۵۷۵

اصفهان

خمینی­شهر

۳۲۸۱

رحمان فاتحی

×

خ امیرکبیر – نرسیده به میدان بهمن

۰۳۱۱

۳۶۳۶۳۶۵-۷- ۳۵۱۳۸۰۲

۵۷۶

اصفهان

خمینی­شهر

۳۳۱۳

پرویز بختیاری

×

خ کهن­دژ مقابل سدرخانه کهن­دژ

۰۳۱۱

۳۶۵۴۲۵۵- ۷۳۸۳۱۹۷- ۹- ۷۳۹۱۸۱۸

۵۷۷

اصفهان

خمینی­شهر

۳۳۲۷

یداله سرخیان

×

خ کهندژ- مقابل کارخانه یخ

۰۳۱۱

۱۲-۳۵۲۱۰۱۰

۵۷۸

اصفهان

خوراسگان

۳۲۹۴

محمود قاسمیان

×

خوراسگان- خ جی شرقی- روبروی مسجد المهدی

۰۳۱۱

۵۲۴۱۰۳۰- ۵۲۴۱۰۴۰

۵۷۹

اصفهان

داران

۳۲۹۸

شرکت خودروکار طوفان فریدن

×

میدان کاوه ابتدای جاده الیگودرز

۰۳۷۲

۴۲۲۸۴۱۴- ۴۲۲۴۷۶۰

۵۸۰

اصفهان

داران

۳۳۱۵

غلامرضا کاویانی

×

بلوار طالقانی شرقی- روبروی انبار اداره راه و ترابری

۰۳۷۲

۴۲۲۷۷۷۹

۵۸۱

اصفهان

دستگرد برخوار

۳۳۰۴

بهرام هاشمیان

×

بلوار معلم (بهارستان) – جنب مخابرات

۰۳۱۲

۵-۵۴۵۷۴۴۴

۵۸۲

اصفهان

دولت­آباد

۳۲۸۲

اصغر زارعان

×

اتوبان دولت آباد نرسیده به میدان قائم جنب مخابرات

۰۳۱۲

۱۳-۵۸۳۶۳۱۲

۵۸۳

اصفهان

زرین شهر

۱۷۸

حسن بیگی ریزی

×

بلوار معراج جنب استخر شهرداری

۰۳۳۴

۴-۲۲۳۹۱۶۳

۵۸۴

اصفهان

شاهین­شهر

۳۲۹۹

محمد مشایخ

×

خیابان خواج انصاری (صنعتی)

۰۳۱۲

۵۲۴۷۷۸۵- ۵۲۷۲۳۰۰

۵۸۵

اصفهان

شاهین­شهر

۳۲۲۸

اکبر جهانگیری

×

جاده قدیم اصفهان/ تهران (بزرگراه آزادگان) – نرسیده به شاهین­شهر- روبروی خیریه همدانیان

۰۳۱۲

۴-۵۲۷۱۷۰۰- ۳-۵۷۵۷۰۳۰

۵۸۶

اصفهان

شهرضا

۱۷۱

مسیح­اله کوپائی

×

خ ۴۵ متری (بلوار امام خمینی)

۰۳۲۱

۵-۲۲۳۶۱۵۱

۵۸۷

اصفهان

شهرضا

۳۳۳۳

عباس اسماعیلی

×

ابتدای جاده شیراز- مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر

۰۳۲۱

۴-۲۲۸۷۱۷۲

۵۸۸

اصفهان

فلاورجان

۱۷۹

حیدرترابی- نبی­اله صفری کلیشادی

×

اتوبان ذوب آهن موسیان جنب شرکت تراک ایران

۰۳۱۲

۳۱۱۶۶۷۷- ۳۱۱۶۶۸۸

۵۸۹

اصفهان

فولادشهر

۳۳۲۶

میرولی رضائی

×

بلوار مدرس- خیابان سوم

۰۳۳۴

۳-۲۶۴۲۲۱۱

۵۹۰

اصفهان

کاشان

۱۷۵

عباسعلی میرزاپور

×

بلوار قطب راوندی- روبروی صنایع کرک

۰۳۶۱

۵۵۵۲۷۹۹- ۵۵۵۰۰۰۸- ۵۵۷۸۶۱۷

                                           

ردیف

استان

شهر

کدتابلو

نام نمایندگی

خانواده ۱۰۰x

آدرس

کدتلفن شهر

تلفن نمایندگی مجاز سایپا

۵۹۱

اصفهان

کاشان

۳۲۸۶

جهانگیر نارنجی

×

بلوار قطب راوندی- روبروی شهرک صنعتی

۰۳۶۱

۳-۵۵۳۴۵۸۰

۵۹۲

اصفهان

کاشان

۳۳۲۰

شرکت فنی ایلیا گستر آرزو کاشان

×

میدان بسیج- خروجی شهر به سمت نطنز- خیابان دارالسلام- بلوار یکم صنایع کارگاهی – قطعه ۱۲

۰۳۶۱

۴-۲۵۵۵۰۵۱

۵۹۳

اصفهان

کاشان

۳۳۲۵

اصغر نوابی نژاد

×

خیابان طالقانی نبش آزادگان

۰۳۶۱

۴۴۴۴۴۹۵- ۴۴۴۴۳۸۰

۵۹۴

اصفهان

گلپایگان

۱۷۲

ولی­اله تدین

×

خ امام حسین (ع)

۰۳۷۲

۳۲۴۰۸۴۴- ۳- ۳۲۴۲۲۲۲

۵۹۵

اصفهان

گلپایگان

۱۷۷

محمدرضا صفوی تهرانی

×

بلوادر فردوسی کیلومتر ۱

۰۳۷۲

۳۲۲۶۰۶۱- ۳۲۲۲۲۴۲

۵۹۶

اصفهان

گلدشت

۳۳۱۴

مجید سلجوقیان

×

ورودی شهر از سمت نجف­آباد نبش بلوار ابوذر

۰۳۳۱

۲۲۳۷۸۶۰- ۲۲۳۷۸۶۴-۲۲۳۸۰۷۰

۵۹۷

اصفهان

مبارکه

۱۷۳

طهمورث اعظم پناه-

بابک ذبیحان

×

بلوار نیکبخت روبروی راهنمایی و رانندگی

۰۳۳۵

۵۲۵۱۱۴۲-۵۲۵۱۳۰۱

۵۹۸

اصفهان

نائین

۳۲۹۲

قنبر دهقانی شاهکوئی

×

بلوار بعثت- پلاک ۱۳۱

۰۳۲۳

۲۲۵۳۵۲۴- ۲۲۵۹۵۰۳

۵۹۹

اصفهان

نائین

۳۳۳۴

مرتضی افشاری

×

ابتدای جاده تهران- بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامی

۰۳۲۳

۲۲۶۶۶۵۰- ۲۲۶۶۶۶۰

۶۰۰

اصفهان

نجف­آباد

۳۳۳۰

شرکت صنعت پارس نوری

×

خیابان امام خمینی (بلوار پلیس­راه) روبروی ایستگاه پمپ CNG

۰۳۳۱

۴-۲۴۴۶۷۴۱

۶۰۱

اصفهان

نطنز

۳۳۱۱

علیرضا عظیمی

×

 میدان تختی، ابتدای ۴۵ متری مصطفی خمینی

۰۳۶۲

۴-۴۲۴۸۰۰۳

۶۰۲

اصفهان

ورنامخواست

۳۳۱۶

شرکت پویا صنعت لنجان

×

بلوار شهید شاهمرادی جنب شهرداری

۰۳۳۴

۱-۲۲۵۴۰۷۰

۶۰۳

ایلام

ایلام

۳۸۱

علی محمد سوخته

×

جاده کرمانشاه حد فاصل میدان امام حسن (ع) و خیابان دانشگاه

۰۸۴۱

۲۲۲۴۴۰۶- ۲۲۲۰۸۱۵- ۲۲۳۱۱۸۸

۶۰۴

ایلام

ایلام

۴۰۰۳

شرکت دانیال یدک کرامت

×

بلوار شهید بهشتی- نرسیده به میدان امام حسن (ع)

۰۸۴۱

۲۲۲۸۲۸۲- ۲۲۴۰۵۲۶

۶۰۵

ایلام

آبدانان

۵۶۷۶

محسن پیرانی

×

کیلومتر ۲ جاده دزفول

۰۸۴۲

۲-۶۳۳۴۰۹۱

۶۰۶

ایلام

دره­شهر

۴۰۰۱

احتشام هاشمی

×

ابتدای کوی طالقانی- نرسیده به ترمینال مسافربری

۰۸۴۲

۵-۵۲۲۵۴۴۴- ۸- ۵۲۲۶۴۴۶

۶۰۷

ایلام

دهلران

۴۰۰۲

سیده­زهرا حسینی

×

ورودی غربی شهر، روبروی فرماندهی نیروی انتظامی

۰۸۴۲

۷۲۲۶۳۱۸

۶۰۸

ایلام

سرابله

۴۰۰۵

علی شیرخانی

×

بلوار امامزاده قاسم

۰۸۴۲

۴۰-۳۰-۴۲۲۵۴۲۰

۶۰۹

ایلام

مهران

۴۰۰۴

شرکت ماهور یدک مهران

×

ورودی شهر از سمت ایلام- ابتدای بلوار امام خمینی

۰۸۴۲

۴- ۸۲۲۶۱۱۳

۶۱۰

چهارمحال­بختیاری

بروجن

۴۴۰۱

الیاس اسکندری

×

کیلومتر ۱ جاده مبارکه

۰۳۸۲

                 ۴۲۲۸۸۸۸- ۴۲۳۶۳۰۰

۶۱۱

چهارمحال­بختیاری

شهرکرد

۳۶۱

نعمت­اله بهامین- حسن کریمیان

×

سه راه قطب صنعتی

۰۳۸۱

۳۳۴۶۸۲۰- ۳۳۴۶۸۲۲

۶۱۲

چهارمحال­بختیاری

شهرکرد

۳۶۳

زال محمودی

×

دروازه فارسان روبروی ترمینال فارسان مجتمع نیمه مزاحم فردوسی

۰۳۸۱

۲۲۷۲۳۶۰- ۲۲۷۲۰۸۲

                                           

ردیف

استان

شهر

کدتابلو

نام نمایندگی مجاز سایپا

خانواده ۱۰۰x

آدرس

کدتلفن شهر

تلفن

۶۱۳

چهارمحال­بختیاری

شهرکرد

۴۴۰۴

اسکندر قدیری

×

سه راه شهرک – م قابل اداره راه و ترابری

۰۸۳۱

۷-۳۳۳۰۲۴۶

۶۱۴

چهارمحال­بختیاری

فارسان

۴۴۰۳

رسول بهرامی

×

بلوار شهدا- روبروی دانشکده هنر

۰۸۳۲

۹- ۷۲۳۰۱۰۸

۶۱۵

چهارمحال­بختیاری

لردگان

۴۴۰۲

شرکت کلاریدک

×

جنب شرکت بوتان گاز

۰۸۳۲

۵۲۲۳۰۰۷- ۵۲۲۸۵۳۶

۶۱۶

خوزستان

امیدیه

۴۱۱۲

خلف خدادازاده

×

خیابان اصلی- خیابان امام پلاک ۲۶، ۲۷ و ۲۸

۰۶۵۲

۳۲۲۵۹۹۱- ۳۲۲۲۰۷۰- ۳۲۲۱۱۹۳

۶۱۷

خوزستان

اندیمشک

۴۱۰۸

خدابخش و غلامعباس کشتارلملیکی

×

خیابان انقلاب مقابل ترمینال

۰۶۴۲

۴۲۲۳۵۳۶- ۴۲۲۶۶۴۴- ۴۲۲۶۶۳۵

۶۱۸

خوزستان

اهواز

۱۹۲

عبدالامیر منابی

×

اتوبان کوت عبدالله روبروی اسلام­آباد

۰۶۱۱

۵۵۶۱۲۸۰- ۲- ۵۵۶۵۱۵۴

۶۱۹

خوزستان

اهواز

۱۹۳

شرکت کجور اهواز

×

اتوبان آیت­الله بهبهانی کوی مدرس

۰۶۱۱

۳-۵۵۳۶۱۶۱- ۵۵۳۶۱۶۵

۶۲۰

خوزستان

اهواز

۴۱۰۲

محسن محمدی

×

فلکه بزرگ ۳ راه خرمشهر اتوبان حمیدیه روبروی مسجدالرحمن

۰۶۱۱

۳۳۶۹۱۴۸- ۹۵- ۳۷۷۷۷۹۴

۶۲۱

خوزستان

اهواز

۴۱۱۵

مکی دورقی

×

بلوار پاسداران، بعد از شرکت خرم نوش

۰۶۱۱

۴۴۸۱۸۳۶- ۴۴۸۱۸۳۲

۶۲۲

خوزستان

اهواز

۴۱۲۰

فرحان سلطانیان

×

خ انقلاب- خ آهن افشار- روبروی اداره کار و امور اجتماعی

۰۶۱۱

۳۷۷۰۵۶۶- ۳۷۷۹۷۴۷- ۳۷۸۷۰۹۲

۶۲۳

خوزستان

اهواز

۴۱۲۲

سیدعباس موسوی

×

اتوبان آیت­الله بهبهانی اسلام­آباد نبش خیابان صبا

۰۶۱۱

۳- ۵۵۶۶۰۶۱- ۵۵۶۸۳۰۱

۶۲۴

خوزستان

اهواز

۴۱۲۳

شرکت مجد صالح

×

سه راه خرمشهر بعد از پاسگاه انتظامی شماره ۱۹

۰۶۱۱

۱-۳۳۹۶۹۵۰

۶۲۵

خوزستان

اهواز

۴۱۲۷

شرکت کارآوران صنعت یدک خودرو

×

خیابان انقلاب (کمپلو) بین خیابان زینب و فراهانی جنب سنگ­بری خوش اخلاق

۰۶۱۱

۳۷۸۷۱۸۳- ۳۷۷۲۳۶۱- ۳۷۷۱۱۷۴

۶۲۶

خوزستان

اهواز

۴۱۳۰

شرکت بهکار خودرو جنوب

×

کیلومتر ۵ جاده خرمشهر- جنب مرکز معاینه فنی – پلاک ۹۶۰

۰۶۱۱

۳۳۹۲۶۲۱- ۴- ۳۳۹۹۶۴۱

۶۲۷

خوزستان

اهواز

۴۱۳۲

شرکت روهینا یدک اهواز

×

بلوار سپیدار – بعد از ترمینال شرق اهواز

۰۶۱۱

۱۱-۲۲۸۱۸۱۰

۶۲۸

خوزستان

اهواز

۴۱۳۳

سیدرحیم صالحی

×

میدان تپه- ابتدای جاده فرودگاه

۰۶۱۱

۲-۲۲۹۹۱۰۰

۶۲۹

خوزستان

ایذه

۴۱۱۳

سهراب رضائی

×

بزرگراه انقلاب

۰۶۹۲

۵۲۲۰۴۴۵- ۸- ۵۲۲۰۴۷۷

۶۳۰

خوزستان

آبادان

۴۱۰۹

شرکت ستاره آبی مهتاب

×

بلوار میدان طیب

۰۶۳۱

۴۴۴۴۷۶۷- ۴۴۳۲۴۹۱

۶۳۱

خوزستان

آبادان

۴۱۱۶

سیاوش کریم­پور

×

بلوار ورودی آبادان خرمشهر- نرسیده به پل ایستگاه ۱۲

۰۶۳۱

۳۳۴۸۳۵۲- ۷- ۳۳۴۸۳۵۴

۶۳۲

خوزستان

بندرامام خمینی

۴۱۲۸

شرکت مهرپارس ساحل جنوب

×

بلوار آیت­الله خامنه­ای

۰۶۵۱

۳-۲۲۳۷۸۸۱

۶۳۳

خوزستان

بهبهان

۴۱۰۷

احسا عقبائی

×

جاده شیراز – ابتدای کمربندی – جنب میدان تره­بار

۰۶۷۱

۲۲۲۱۹۹۲- ۴- ۲۲۲۱۸۹۸

۶۳۴

خوزستان

بهبهان

۴۱۱۹

رضا متوسل

×

میدان محسنی- بلوار بعثت- جنب فرهنگسرای بهبهان

۰۶۷۱

۵-۲۲۲۰۸۹۳

 

ردیف

استان

شهر

کدتابلو

نام نمایندگی

خانواده ۱۰۰x

آدرس نمایندگی مجاز سایپا

کدتلفن شهر

تلفن

۶۳۵

خوزستان

بهبهان

۴۱۲۹

حسین دارخال

×

جاده قدیم اهواز حریم کانال سمت چپ

۰۶۷۱

۳۳۳۷۲۱۰

۶۳۶

خوزستان

حمیدیه

۴۱۲۵

شرکت خودرو گستر جاوید

×

ورودی شهر از سمت اهواز- روبروی ورزشگاه حمیدیه

۰۶۱۲

۳-۲۲۲۵۰۰۱

۶۳۷

خوزستان

خرمشهر

۴۱۳۴

شرکت پرستوی نخلستان خرمشهر

×

ابتدای جاده اهواز- روبروی کارخان آسفالت

۰۶۳۲

۳-۴۲۰۹۴۰۰

۶۳۸

خوزستان

دزفول

۱۹۷

محمدعباس حویزاوی

×

جاده سنجر روبروی سد تنظیمی

۰۶۴۱

۶۲۶۰۷۴۵- ۶۲۶۹۷۰

۶۳۹

خوزستان

دزفول

۴۱۰۴

عبدالعظیم شیرزاد

×

کیلومتر ۲ جاده شوشتر

۰۶۴۱

۹-۲۲۸۲۰۵۸

۶۴۰

خوزستان

دزفول

۴۱۱۰

سعید ساعی

×

بلوار میدان تره­بار- نبش خ تابستان روبروی بهشت علی

۰۶۴۱

۶۲۶۱۴۰۲- ۶۲۶۲۲۸۶

۶۴۱

خوزستان

رامهرمز

۴۱۰۶

علیرضا بهبهانی

×

خیابان ولیعصر

۰۶۹۱

۲۲۲۳۸۲۳- ۴- ۲۲۳۱۷۶۳

۶۴۲

خوزستان

رامهرمز

۴۱۳۱

شرکت زاگرس زویدی

×

بلوار خلیج فارس- بعد از میدان خلیج­فارس

۰۶۹۱

۲۲۹۲۱۶۱- ۲۲۹۲۲۲۰

۶۴۳

خوزستان

سوسنگرد

۴۱۲۴

منصور منیشداوی

×

بلوار وردی شهر از سمت اهواز- بعد از اداره امور آب

۰۶۱۲

۴- ۴۲۲۵۰۵۰

۶۴۴

خوزستان

شادگان

۴۱۱۷

شرکت همت خودرو شادگان

×

بلوار بهبهانی­نیا مقابل پمپ بنزین سیدالشهدا

۰۶۳۲

۲۰- ۱۸- ۳۲۲۹۱۱۷

۶۴۵

خوزستان

شوش

۴۱۱۴

سعید غیاثی خیاط

×

بلوار  امام خمینی

۰۶۴۲

۵۲۲۹۱۸۳- ۵۲۲۲۰۶۶

۶۴۶

خوزستان

شوشتر

۴۱۲۶

شرکت تولید بازرگانی خودروسازان نوین شوشتر

×

جاده کشت و صنعت کارون- بلوار بهمن

۰۶۱۲

۵-۶۲۳۸۰۷۱

۶۴۷

خوزستان

شوشتر

۵۵۷۹

عبدعلی فوادی

×

شهرک علم­الهدی- اتوبان خروجی شهر به سمت اهواز- جنب نمایندگی ایران خودرو

۰۶۱۲

۶-۶۲۲۵۲۳۳

۶۴۸

خوزستان

ماهشهر

۴۱۰۳

عبدالکریم یاسین صدری

×

انتهای خ امام خمینی سایت صنعتی اول  جاده هندیجان

۰۶۵۲

۱۶-۲۳۲۰۱۱۴

۶۴۹

خوزستان

ماهشهر

۵۶۷۱

علی سلطانیان

×

کمربندی هندیجان – سایت صنعتی

۰۶۵۲

۲۳۲۵۳۸۴

۶۵۰

خوزستان

مسجدسلیمان

۱۹۸

سهراب شیخ شهنی

×

نفتک، جنب ترمینال مسافربری ولیعصر

۰۶۸۱

۸-۳۳۳۹۴۴۷

۶۵۱

یزد

ابرکوه

۵۳۰۶

سیدحسام رسولی

×

کیلومتر ۲ جاده ابرکوه به شیراز

۰۳۵۲

۶۸۲۲۳۰۰- ۶۸۲۶۵۱۲

۶۵۲

یزد

اردکان

۵۳۰۴

علیرضا بهاریه

×

بلوار شهید بهشتی بالاتر از میدان آیت­الله خاتمی

۰۳۵۲

۷۲۳۳۳۰۰- ۷۲۳۱۳۳۳

۶۵۳

یزد

اشکذر

۵۳۱۲

محمدرضا کاظمی پوراشکذری

×

خ سنتو- جنب اورژانس صاحب­الزمان (ع)

۰۳۵۲

۳۶۲۲۵۷۰- ۳۶۲۵۰۸۱

۶۵۴

یزد

بافق

۵۳۱۸

شرکت نماد خودرو کویر

×

بلوار امام خمینی- نبش خ بنیاد مسکن

۰۳۵۲

۴۲۲۱۷۷۶- ۴۲۲۱۷۱۸

۶۵۵

یزد

تفت

۵۳۱۰

محمدابراهیم انوری تفتی

×

ورودی شهر از سمت یزد

۰۳۵۲

۶۲۳۲۹۱۸- ۶۲۳۲۹۱۹- ۶۲۳۲۹۲۱

 

ردیف

استان

شهر

کدتابلو

نام نمایندگی مجاز سایپا

خانواده ۱۰۰x

آدرس

کدتلفن شهر

تلفن

۶۵۶

یزد

طبس

۵۳۰۷

مهدی عابدزاده

×

میدان آزادگان

۰۳۵۳

۴۲۲۵۲۵۱- ۷- ۴۲۳۱۱۱۱

۶۵۷

یزد

مهریز

۵۳۰۸

مهدی عبدلی

×

بعد از بلوار ورودی به طرف یزد

۰۳۵۲

۵۲۲۹۰۱۰-۵۲۲۹۰۱۲

۶۵۸

یزد

مهریز

۵۳۱۶

محمود زارع بیدکی

×

جاده سنتو- روبروی قلعه تاریخی علی­آباد

۰۳۵۲

۵۲۲۹۶۶۵-۵۲۲۹۶۶۷-۵۲۲۹۶۶۶

۶۵۹

یزد

میبد

۵۳۰۹

بی­بی نصرت نقیبی

×

محمود آباد، خیابان شهید میرباقری

۰۳۵۲

۷۷۳۴۸۷۶-۷۷۳۰۰۲۲-۷۷۳۰۰۶۶

۶۶۰

یزد

یزد

۳۴۱

سیدمحمد مصلائی

×

بلوار ۱۷ شهریور بعد از مثلثی امام شهر

۰۳۵۱

۸-۵۲۵۱۰۷۷

۶۶۱

یزد

یزد

۵۳۰۱

سیدعلی حسینی پورهدش

×

بلوار جانباز جاده قدیم تفت

۰۳۵۱

۳-۷۲۱۵۵۵۲-۷۲۱۸۰۰۵

۶۶۲

یزد

یزد

۵۳۱۱

علی بمان غنیان

×

بلوار آزادگان (فرودگاه) جنب هتل کاروان

۰۳۵۱

۷۲۲۵۶۵۷-۷۲۱۱۷۰۳-۴-۷۲۲۴۹۴۲

۶۶۳

یزد

یزد

۵۳۱۳

ناصر خورشیدی

×

خ آیت­اله کاشانی- نرسیده به پل قطار صفائیه

۰۳۵۱

۸۲۴۸۳۸۳-۵-۸۲۵۹۷۰۰

۶۶۴

یزد

یزد

۵۳۱۴

شرکت خدماتی جم

 تندر یزد

×

بلوار آزادگان چهار راه خضرآباد

۰۳۵۱

۵۲۵۲۰۰۰-۵۲۵۴۰۰۰-۵۲۵۳۰۰۰

۶۶۵

یزد

یزد

۵۳۱۵

شرکت بازرگانی خودرو

 یزد سیلو

×

بلوار امیر کبیر- بعداز پمپ بنزین

۰۳۵۱

۵-۸۲۱۹۹۰۰

۶۶۶

یزد

یزد

۵۳۱۷

حسین تقوی

×

بلوار دانشجو- روبروی سال غذاخوری میزبان

۰۳۵۱

۱-۸۲۴۴۴۷۰

نشانگر نمایندگی دارای مجوز سطح دو (۲) ارائه خدمات پس از فروش به خودرو خاص است

نشانگر نمایندگی دارای مجوز سطح (یک) ارائه خدمات پس از فروش به خودرو خاص است

سطح یک (×) شامل ارائه کلیه خدمات به همراه تعمیرات اساسی و سطح دو (*) شامل کلیه بازدیدها، تعویض انواع فیلتر، تعویض انواع روانکارها، مایع خنک کننده و سرویس­های ادواری می­باشد.

صفحه قبل (فهرست نمایندگی های مجاز پراید بخش پنجم) فهرست (دفترچه راهنما پراید)
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک