1. خانه
  2. /
  3. پرداخت به رگلاژ
لطفاً فرم ذیل را با دقت پر کنید و پرداخت خود را انجام دهید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه

توضیحات

مبلغ پرداختی (ریال)

  • تلفن واحد فروش :
  • ۰۲۱-۷۲۴۹۱

  • ۰۲۱-۲۲۹۲۱۸۶۶-۲۲۹۲۱۸۶۷