کارکرد s5 بخش هشتم

دفترچه راهنما خودرو-چراغ سقفی جک S5

کارکرد s5 بخش هشتم

چراغ جک اس ۵

(فصل دوم دفترچه راهنما جک اس ۵ بخش هشتم)

 

چراغ سقفی جلو جک S5

چراغ سقفی جلو جک S5

– چراغ سقفی جلو، نور کافی برای مطالعه در شب و یا نور مورد نیاز راننده و سرنشین جلو را فراهم می‌کند.

– کلید چراغ سقفی جلو می‌تواند در موقعیت‌های چپ، وسط و راست قرار بگیرد. مطابق شکل این وضعیت‌ها از چپ به راست عبارتند از روشن، درب و خاموش.

– هنگامی که کلید در وضعیت روشن قرار گیرد، چراغ سقفی جلو، دائم روشن می‌ماند تا به صورت دستی خاموش گردد. اگر کلید در وضعیت درب قرار گیرد، با غیرفعال شدن سیستم حفاظت خودرو و یا با بیرون کشیدن کلید از سوییچ استارت، برای ۳۰ ثانیه چراغ روشن مانده و سپس خاموش می‌شود.

– با قرار گرفتن کلید در وضعیت خاموش، چراغ سقفی جلو همواره خاموش می‌ماند (حتی با باز شدن درب‌ها).

– چراغ سقفی جلو می‌تواند به‌طور مستقل به عنوان چراغ مطالعه سرنشینان جلوی خودرو به کار رود.

توجه

اگر کلید در وضعیت درب قرار گیرد، با فعال شدن سیستم حفاظت خودرو و یا با استارت خوردن موتور، چراغ سقفی جلو خاموش می‌شود.

چراغ سقفی عقب جک S5

چراغ سقفی عقب جک S5

– کلید چراغ سقفی عقب می‌تواند در دو وضعیت قرار گیرد. با یک بار فشار دادن این دکمه، چراغ در وضعیت روشن قرار گرفته و با فشار مجدد آن چراغ خاموش می‌شود.

– با قرار گرفتن کلید در وضعیت روشن، چراغ به‌طور دائم روشن می‌ماند و با قرار گرفتن کلید در وضعیت خاموش، چراغ به‌طور دائم خاموش می‌ماند.

– هنگامی که خودرو در حال حرکت نیست، کلید چراغ‌های سقفی را در وضعیت روشن قرار ندهید.

توجه چراغ جک اس ۵

در هنگام خاموش بودن موتور، چراغ‌های داخل خودرو را به مدت طولانی روشن نگذارید؛ در غیر اینصورت باتری تخلیه می‌شود.

چراغ لبه درب جک S5

چراغ لبه درب جک S5

با باز کردن درب‌های جلوی خودرو، چراغ مربوط به هر درب روشن می‌شود. چراغ لبه درب در بخش داخلی آن تعبیه شده است و با بسته شدن کامل درب، به‌طور خودکار خاموش می‌شود.

چراغ صندوق عقب جک S5

چراغ صندوق عقب جک S5

با باز کردن درب صندوق عقب، این چراغ روشن می‌شود و با بسته شدن کامل درب صندوق، این چراغ هم خاموش می‌گردد.

چراغ‌های بیرونی خودرو جک S5

محل قرار گیری چراغ‌های بیرونی خودرو جک S5

محل قرار گیری چراغ‌های بیرونی خودرو جک S5

چراغ ترکیبی جک S5

چراغ ترکیبی جک S5

نور بالا
 
چراغ نور بالا برای کمک به شناسایی وضعیت جاده در مسافت دور در شب یا مواقعی که دید ضعیف است به کار می‌رود. (لطفاً به هنگام نزدیک شدن به خودرویی که در جهت مخالف حرکت می‌کند، به نور پایین تغییر وضعیت دهید)
 
چراغ موقعیت
 
چراغ موقعیت برای رانندگی در سپیده دم، غروب و هنگامی که دید ضعیف است به کار می‌رود.

نور پایین

چراغ نور پایین برای کمک به شناسایی وضعیت جاده در فاصله‌های نزدیک در شب (به‌طور مثال در مناطق شهری با نورپردازی مناسب) به کار می‌رود.

چراغ راهنما جک S5

چراغ راهنما برای اعلام جهت حرکت خودرو به خودروها و عابرین اطراف آن به کار می‌رود.

چراغ مه‌شکن جلو جک S5

چراغ مه‌شکن جلو جک S5

چراغ مه‌شکن جلو با فراهم کردن نور نافذ، به رانندگی در شرایط مه و با دید ضعیف کمک کرده و ایمنی شما و خودرو را بالا می‌برد.

چراغ مه‌شکن عقب جک S5

چراغ مه‌شکن عقب جهت حرکت خودرو را به خودروهای پشت سر و عابرین در شرایط مه و دید ضعیف نشان می‌دهد تا از تصادفات رانندگی جلوگیری شود.

با رگلاژ بهترین تعمیرگاه را برای تعمیر خودرو خود رزرو نماید.

چراغ مه‌شکن عقب و دنده عقب جک S5

چراغ دنده عقب جک S5

– چراغ دنده عقب، جهت حرکت را هنگام دنده عقب گرفتن به خودروهای پشت سر و عابرین نشان می‌دهد.

– در صورت نیاز به دنده عقب گرفتن، از خودرو پیاده شده و وضعیت مسیر پشت سر خودرو را بررسی کنید تا از وقوع تصادف یا افتادن خودرو در چاله‌ها پیشگیری شود.

چراغ ترمز جک S5

چراغ ترمز هشدار برای خودروهای پشت سر و عابرین و اعلام وضعیت مسیر مقابل به آنها به کار می‌رود.

چراغ وضعیت جک S5

چراغ موقعیت عقب برای رانندگی در سپیده دم و هنگام غروب در شرایطی که دید ضعیف است به کار می‌رود.

چراغ راهنما جک S5

چراغ راهنمای عقب برای اعلام جهت حرکت خودرو به خودروهای پشت سر و عابرین به کار می‌رود.

اخطار

– ۵۰ تا ۱۰۰ متر قبل از رسیدن به پیچ، ورودی یا محل دور زدن‌تان، چراغ راهنما را روشن کنید تا خودروهای پشت سر و عابران از مسیر حرکت شما مطلع شوند.

– برای تامین ایمنی خود و دیگران قبل از رانندگی با خودرو، چراغ ترمزتان را کنترل کنید. در صورت خراب بودن در فرصت مناسب آن را تعمیر کنید تا از بروز تصادفات جلوگیری شود.

چراغ ترمز بالا جک S5

چراغ ترمز بالا جک S5

چراغ ترمز بالا به عنوان مکمل چراغ ترمز برای هشدار به خودروهای پشت سر به کار می‌رود.

چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی جک S5

چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی جک S5

این چراغ برای آنکه پلاک راهنمایی و رانندگی به وضوح دیده شود به کار می‌رود.

چراغ راهنمای جانبی جک S5

چراغ راهنمای جانبی جک S5

این چراغ جهت حرکت خودرو را به خودروهای کناری و عابرین نشان می‌دهد.

دسته راهنما جک S5

– چراغ راهنما و دسته راهنما جک S5 برای اعلام جهت حرکت خودرو به خودروهای دیگر و عابرین به کار می‌روند. تنها در صورت روشن بودن خودرو، چراغ‌های راهنما کار می‌کنند.

– با فشار دسته راهنما به طرف پایین، راهنمای چپ روشن می‌شود. با فشار دسته راهنما به طرف بالا، راهنمای راست روشن می‌شود.

– با روشن شدن چراغ راهنما، چراغ نشانگر مربوط به آن جهت نیز بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. با اتمام دور زدن و بازگشت غربیلک فرمان به موقعیت اولیه، دسته راهنما به موقعیت اصلی خود برگشته و چراغ راهنما به صورت خودکار خاموش می‌شود.

کلید چراغ‌های بیرون خودرو جک S5

کلید چراغ‌های بیرون خودرو جک S5

– برای کنترل چراغ‌های بیرون خودرو از کلید مدور انتهای دسته راهنما استفاده کنید.

– با قرار گرفتن کلید در وضعیت ، چراغ وضعیت، چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی و چراغ پس زمینه صفحه نمایشگر روشن می‌شوند.

– با قرار داشتن کلید در وضعیت ، چراغ‌های بیرون خودرو روشن می‌شوند.

چراغ نور بالا و نور پایین جک S5

چراغ نور بالا و نور پایین جک S5

– کلید مدور انتهای دسته راهنما را در وضعیت قرار داده، دسته راهنما را به سمت مخالف غربیلک فرمان هل دهید تا صدای کلیک شنیده شود آنگاه چراغ نور بالا روشن می‌شود. همزمان چراغ نشانگر نور بالا بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

– برای قرار دادن چراغ‌ها در وضعیت نور پایین، دسته راهنما را به سمت غربیلک فرمان بکشید.

روشن کردن لحظه‌ای (فلاش) چراغ‌های جلو جک S5

روشن کردن لحظه‌ای (فلاش) چراغ‌های جلو جک S5

برای روشن کردن لحظه‌ای چراغ‌ها، دسته راهنما را به آرامی به سمت غربیلک فرمان کشیده و رها کنید آنگاه چراغ نور بالا روشن و خاموش می‌شود. حتی هنگامی که دسته راهنما و چراغ راهنما در وضعیت «خاموش» قرار دارند، چراغ‌ها روشن می‌شوند.

چراغ کنترل اتوماتیک (Auto) جک S5

چراغ کنترل اتوماتیک (Auto) جک S5

– با قرار دادن کلید مدور انتهای دسته راهنما در وضعیت AUTO، سیستم کنترل اتوماتیک چراغ‌های خودرو فعال می‌شود. این سیستم وضعیت نور چراغ‌ها را بسته به روشنایی محیط اطراف کنترل می‌کند.

– سنسور نور خودرو در هنگام تاریکی هوا مثلاً در سپیده‌دم یا شب یا داخل تونل، تاریکی را تشخیص داده و چراغ نور پایین و چراغ پس زمینه صفحه نمایشگر را روشن می‌کند. هنگامی که نور بیرون بیشتر می‌شود، این چراغ‌ها خاموش می‌شوند.

توجه

– هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON قرار دارد یا وقتی موتور به کار افتاده است، کلید ترکیبی را در وضعیت AUTO قرار دهید آنگاه سیستم کنترل اتوماتیک چراغ‌ها فعال می‌شود.

– اثر مه سنگین، مه سبک و دود توسط سنسورها شناسایی نمی‌شود. در نور روز اگر بر اثر عوامل بالا دیدتان ضعیف شد و چراغ‌ها به‌طور خودکار روشن نشدند، به صورت دستی چراغ‌ها را روشن کنید.

چراغ هدایت کننده جک S5

چراغ هدایت کننده جک S5

بعد از خارج کردن سوییچ استارت از وضعیت قفل، دسته راهنما را به سمت غربیلک فرمان کشیده سپس رها کنید. سیستم هدایت کننده فعال شده و چراغ جلو خودرو به مدت ۳۰ ثانیه روشن می‌ماند.

کلید چراغ مه‌شکن جلو و عقب جک S5

کلید چراغ مه‌شکن جلو و عقب جک S5

کلید چراغ مه‌شکن عقب و جلوی خودرو بر روی دسته راهنما قرار دارد. هنگامی که کلید مدور انتهای دسته راهنما در وضعیت یا قرار دارد با چرخاندن کلید مدور میانی به وضعیت ، چراغ مه‌شکن جلو روشن شده و چراغ نشانگر آن بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. با قرار دادن همین کلید در وضعیت ، چراغ مه‌شکن عقب روشن شده و نشانگر آن بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

توجه

چراغ مه‌شکن جلو و عقب فقط در صورت قرار داشتن سوییچ خودرو در وضعیت کار می‌کنند.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک