کلید شیشه بالابر

سایپا

کلید شیشه بالابر

بازدید موتور شیشه بالابر برقی

موتور شیشه بالابر برقی

ترمینال‌های موتور شیشه بالابر را مستقیما به قطب مثبت باتری متصل نموده و عملکرد صحیح موتور را بررسی نمایید. سپس جای دو قطب باتری را عوض کرده و عملکرد موتور را در جهت عکس از لحاظ نرمی و روانی حرکت بررسی نمایید. اگر عملکرد موتور غیرعادی است، آن را تعویض نمایید.

نقشه مدار الکتریکی

مدار الکتریکی موتور شیشه بالابر برقی

بازدید کلید اصلی شیشه بالابر برقی

کلید اصلی شیشه بالابر برقی

۱- کلید را از روی ستون درب جدا نمایید.
۲- اتصال صحیح ترمینال‌ها را بررسی نمایید. در صورت عدم تطبیق ترمینال‌ها با جدول، کلید شیشه بالابر برقی را تعویض نمایید.

کلید اصلی شیشه بالابر برقی

a : قطب مثبت باتری
b : اتصال بدنه (E)
d : حرکت شیشه جلوی راست به سمت بالا
f : حرکت شیشه جلوی راست به سمت پایین
g : حرکت شیشه جلوی چپ به سمت بالا
h : حرکت شیشه جلوی چپ به سمت پایین

بازدید کلید فرعی شیشه بالابر برقی

کلید فرعی شیشه بالابر برقی

۱- کلید را از روی ستون درب جدا نمایید.
۲- اتصال صحیح ترمینال‌ها را بررسی نمایید. در صورت عدم تطبیق ترمینال‌ها با جدول، کلید شیشه بالابر برقی را تعویض نمایید.

کلید فرعی شیشه بالابر برقی

b : قطب مثبت باتری
d : حرکت شیشه جلو راست به سمت بالا
e : حرکت شیشه جلو راست به سمت پایین

راهنمای عیب‌یابی شیشه بالابر برقی

راهنمای عیب‌یابی شیشه بالابر برقی

Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک

اینستاگرام

اخبار