باردو


ایران خودرو

اطلاعات فنی

تاریخ: ۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

فیوزها

تاریخ: ۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

تعویض لامپ‌ها

تاریخ: ۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

فوریت‌های فنی

تاریخ: ۸ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

شستشوی خودرو

تاریخ: ۸ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

سیستم خنک‌کننده

تاریخ: ۷ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

لاستیک‌ها

تاریخ: ۷ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

نگهداری

تاریخ: ۶ آبان ۱۳۹۷