1- خودروی شما در یک نگاه


ایران خودرو

کیسه هوا (AIR BAG)

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

صندلی برقی

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

شیشه بالابر برقی

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

دسته کلید

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

کنترل‌ها

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷