2- قبل از رانندگی


ایران خودرو

دزدگیر

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

تجهیزات داخلی

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

گرمایش و تهویه

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

چراغ‌های داخلی

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
آیران خودرو

شیشه بالابرها

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

آینه‌ها

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

کپسول اطفاء حریق

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

کمربندهای ایمنی

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

ایمنی کودکان

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

صندلی‌ها

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷