بایگانی دسته‌ی: 3- رانندگی

رانندگی با سمند سورن بخش دوازدهم(کیسه هوا سورن)

دفترچه راهنما سمند-کیسه هوا سورن (AIRBAG)

رانندگی با سمند سورن بخش دوازدهم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش دوازدهم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با کیسه هوا سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. کیسه هوا سورن (AIRBAG) – خودروی شما علاوه بر تجهیز به کمربند ایمنی […]

رانندگی با سمند سورن بخش یازدهم(ترمزهای سورن)

دفترچه راهنما سمند-ترمزهای سورن

رانندگی با سمند سورن بخش یازدهم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش یازدهم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با ترمزهای سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. ترمزهای سورن ترمزپایی مجهز به بوستر ترمزپایی مجهز به بوستر است اما تنها […]

رانندگی با سمند سورن بخش دهم(برف پاک‌کن‌های سورن)

دفترچه راهنما سمند-برف پاک‌کن‌های سورن

رانندگی با سمند سورن بخش دهم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش دهم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با برف پاک‌کن‌های سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. برف پاک‌کن‌های سورن کنترل برف پاک‌کن‌ها و شیشه‌شوی توسط دستۀ سمت راست فرمان […]

رانندگی با سمند سورن بخش نهم(چراغ‌ها و نشانگرهای سورن)

دفترچه راهنما سمند-چراغ‌ها و نشانگرهای سورن

رانندگی با سمند سورن بخش نهم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش نهم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با چراغ‌ها و نشانگرهای سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. چراغ‌ها و نشانگرهای سورن چراغ راهنمای چپ و راست سورن وضعیت ۱،۲: […]

رانندگی با سمند سورن بخش هشتم(سیستم سوخت سورن)

دفترچه راهنما سمند-سیستم سوخت سورن

رانندگی با سمند سورن بخش هشتم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش هشتم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با سیستم سوخت سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. سیستم سوخت سورن درپوش مخزن بنزین سورن برای باز کردن، درپوش مخزن بنزین […]

رانندگی با سمند سورن بخش هفتم(سیستم هشدار موانع عقب سورن)

دفترچه راهنما سمند-سیستم هشدار موانع عقب سورن

رانندگی با سمند سورن بخش هفتم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش هفتم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با سیستم هشدار موانع عقب سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. سیستم هشدار موانع عقب سورن این سیستم متشکل از دو سنسور […]

رانندگی با سمند سورن بخش ششم(روشن کردن و رانندگی سورن)

دفترچه راهنما سمند-روشن کردن و رانندگی سورن

رانندگی با سمند سورن بخش ششم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش ششم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با روشن کردن و رانندگی سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. روشن کردن و رانندگی سورن روشن کردن موتور سورن ۱- […]

رانندگی با سمند سورن بخش پنجم(نگهداری سیستم توربو سورن)

دفترچه راهنما سمند-نگهداری سیستم توربو سورن

رانندگی با سمند سورن بخش پنجم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش پنجم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با نگهداری سیستم توربو سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. نگهداری سیستم توربو سورن روغنکاری نامناسب و آسیب رسیدن به شفت توربو […]

رانندگی با سمند سورن بخش چهارم (پرخوران سورن)

دفترچه راهنما سمند-پرخوران سورن

رانندگی با سمند سورن بخش چهارم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش چهارم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با پرخوران سورن سمند سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. پرخوران سورن (Turbocharger) – پرخوران یکی از فن‌آوری‌های پیشرفته در موتورهای درون‌سوز […]

رانندگی با سمند سورن بخش دوم (صفحه نمایش دیجیتالی سورن)

دفترچه راهنما سمند-راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی سورن

رانندگی با سمند سورن بخش دوم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش دوم)   در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی سورن  این وضعیت که به محض […]

رانندگی با سمند سورن بخش اول (صفحه نمایش جلو سورن)

دفترچه راهنما سمند-نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر سورن

رانندگی با سمند سورن بخش اول (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش اول)   در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با چراغ‌های هشدار دهنده سورن و نشانگر‌های صفحه نمایش جلو سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر […]