هایما S7


ایران خودرو

سیستم KEY LESS

تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

سیستم START-STOP

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

اطلاعات فنی

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

تعویض چرخ

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

بکسل خودرو

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

جعبه فیوزها

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

عیوب و رفع عیب

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷