بایگانی دسته‌ی: 1- مقدمه

هایما S7

ایران خودرو

هایما S7 تمام جهت‌های موجود در این دفترچه راهنما از قبیل «جلو »، “عقب”، “چپ” و “راست” تماما بر اساس جهت حرکت خودرو مورد تعریف قرارگرفته‌اند مگر اینکه در جایی صراحتا به گونه‌ای دیگر بیان شده باشد. علائم تصویری موجود در این دفترچه راهنما به درک بهتر شما از مفاهیم کمک کرده و باید به […]