2- سیستم امنیتی خودرو


ایران خودرو

کیسه‌های هوا

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

صندلی ایمنی کودک

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

کمربندهای ایمنی

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

صندلی‌ها

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

سیستم ایموبیلایزر

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

درب‌ها

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

کلیدها

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۷