بایگانی دسته‌ی: 4- رانندگی و عملکرد

رانندگی و شرایط آن

ایران خودرو

رانندگی و شرایط آن آماده سازی قبل از اقدام به راندن خودرو باید تمام جوانب بالقوه را برای رفع عیوب احتمالی بررسی نمایید تا بدین ترتیب رانندگی ایمنی را برای خود و سرنشینان فراهم آورید. – بررسی ظاهری لاستیک‌ها و اطمینان از میزان فشار باد لاستیک‌ها (حدود ۲۳۰ کیلو پاسکال) – در صورت لزوم، پیچ […]