بایگانی دسته‌ی: 6- اطلاعات فنی

اطلاعات فنی پژو پارس

ایران خودرو

اطلاعات فنی پژو پارس پلاک مشخصات خودرو ۱- پلاک مشخصات شامل موارد زیر است: شماره موتور شماره بدنه شماره رنگ مدل ۲- پلاک شماره موتور توجه لطفاً اطلاعات ذکر شده در پلاک مشخصات را همراه با سایر اطلاعات مربوط به مالک، تاریخ تحویل و کیلومتر کارکرد خودرو در کلیه مکاتبات خود با ایران خودرو و […]