5- فوریت‌های فنی


ایران خودرو

تعویض چراغ‌ها

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

تعویض لامپ‌ها

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

فیوزها

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

نشتی گاز

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷