بایگانی دسته‌ی: 9- اطلاعات مورد توجه مالک

اطلاعات مفید مزدا ۳ بخش دوم

بهمن خودرو

اطلاعات مفید مزدا ۳ هشدار تلفن همراه اخطار – لطفاً حین استفاده از وسایل ارتباطی، قوانین راهنمایی و رانندگی را مدنظر قرار دهید. – استفاده از تجهیزات الکتریکی همانند تلفن همراه، کامپیوتر، رادیو سیار، سیستم جستجوی مسیر خودرو و دیگر تجهیزات توسط راننده حین حرکت خودرو خطرناک می‌باشد. – استفاده از این تجهیزات حواس راننده […]

اطلاعات مفید مزدا ۳ بخش اول

بهمن خودرو

اطلاعات مفید مزدا ۳ گارانتی افزودن قطعات و تجهیزات جانبی غیراصلی تلفن همراه هشدار تلفن همراه همسان‌سازی الکترومغناطیسی همسان‌سازی الکترومغناطیسی افزودن قطعات و تجهیزات جانبی غیراصلی – لطفاً به خاطر داشته باشید که ایجاد تغییر در قطعات اصلی خودرو مزدا ایمنی آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این موضوع فقط در رابطه با عدم […]