بایگانی دسته‌ی: 3-آسایش در خودرو

صندوق عقب / حمل اشیاء داخل صندوق عقب

صندوق عقب / حمل اشیاء داخل صندوق عقب (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) باز کردن درب صندوق عقب کلید را در قفل ۱ وارد کرده و به سمت راست بچرخانید. بستن درب صندوق درب صندوق را پایین بیاورید. تذکر: کلید را داخل صندوق رها نکنید زیرا براى باز کردن درب هاى خودرو به آن نیاز […]

نشیمنگاه صندلى عقب (عملکرد)

تندر 90 دستی

نشیمنگاه صندلى عقب (عملکرد) تندر ۹۰ دستی محصول سایپا براى جمع کردن نشیمنگاه نشیمنگاه A  را به طرف صندلى هاى جلو جمع نمایید. براى باز کردن نشیمنگاه نشیمنگاه را طورى بلند کنید که بتوانید زبانه هاى ۲ را از پایه هاى نگهدارنده خارج کنید. براى قرار دادن مجدد نشیمنگاه در جاى خود، عملیات را در جهت […]

چیدمان/ مرتب کردن فضاى محفظه سرنشین خودرو

تندر 90

چیدمان/ مرتب کردن فضاى محفظه سرنشین خودرو (تندر ۹۰ محصول سایپا) ۱ جعبه داشبورد براى باز کردن جعبه داشبورد، دستگیره ۱ را بکشید. در داخل آن، دو قسمت جهت قرار دادن مداد و کارت و… تعبیه شده است. توصیه هایى جهت استفاده در انتهاى جعبه داشبورد، به منظور A درپوش محافظت از سوکت عیب یاب […]

زیر سیگارى – فندک

تندر 90 دستی

زیر سیگارى – فندک (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) فندک در حالت باز بودن سوئیچ، فندک ۱ را فشار دهید. پس از اینکه به اندازه کافى داغ شد با یک صداى کلیک به موقعیت اولیه خود بر مى گردد. آنرا بردارید. بعد از استفاده بدون اینکه آنرا تا ته فشار دهید، در جاى خود قرار […]

شیشه بالابرها

تندر 90 دستی

شیشه بالابرها (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) شیشه بالابرهاى برقى جلو * بر حسب سطح خودرو درحالى که سوئیچ باز است، براى پایین آوردن شیشه، قسمت پایین کلید ۱ یا ۲ و براى بالا بردن آن قسمت بالاى کلید ۱ یا ۲ را فشار دهید. شیشه بالابرهاى برقى عقب * بر حسب سطح خودرو درحالى […]

چراغ هاى داخل محفظه سرنشین خودرو

تندر 90 دستی

چراغ هاى داخل محفظه سرنشین خودرو (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) چراغ سقف با فشار دادن کلید ۱ وضعیت هاى زیر امکان پذیر مى گردد: – چراغ به صورت دائمى روشن خواهد ماند، – چراغ با باز شدن یکى از درب هاى جلو و یا بر حسب سطح خودرو، یکى از چهار درب، روشن مى […]

بخارى – توزیع هوا – تهویه مطبوع (کولر)

تندر 90

بخارى – توزیع هوا – تهویه مطبوع (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) کلیدهاى کنترل بر حسب سطح خودرو A     تنظیم سرعت فن B      تنظیم دماى هوا C     راه اندازى سیستم بازیابى هوا D     توزیع هوا E      تهویه مطبوع (کولر) اطلاعات و توصیه هایى جهت استفاده: به انتهای پاراگراف «بخاری/تهویه مطبوع (کولر)» رجوع کنید. […]

دریچه هاى هوا

تندر 90

دریچه هاى هوا (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) ۱- دریچه هواى جانبى چپ ۲- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جانبى چپ ۳- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جلو ۴- دریچه هاى هواى مرکزى ۵- صفحه کلیدهاى کنترل ۶- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جانبى راست ۷- دریچه هواى جانبى راست ۸- دریچه هواى زیر پاى […]

آسایش در خودرو

تندر 90

فصل ۳: آسایش در خودرو (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) دریچه‌های هوا بخاری- توزیع هوا- تهویه مطبوع (کولر) شیشه بالابرها آفتاب‌گیر- دستگیره نگهدارنده زیر سیگاری- فندک چیدمان/مرتب کردن فضای محفظه سرنشین خودرو نشیمنگاه صندلی عقب (عملکرد) صندوق عقب- حمل اشیا داخل صندوق عقب موکت کفی [تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]