بایگانی دسته‌ی: 5-دستورالعمل های کاربری

بروز ایراد در عملکرد

تندر 90 دستی

بروز ایراد در عملکرد تندر ۹۰ دستی محصول سایپا ایراد در عملکرد: توصیه‌هاى زیر به شما این امکان را مى دهد که سریعاً و موقتاً ایرادات پیش آمده را برطرف نمایید. براى ایمنى بیشتر، در اولین فرصت ممکن به نمایندگى‌هاى مجاز مراجعه فرمائید. رادیاتور: درصورت کم شدن شدید مایع خنک کننده فراموش نکنید که هرگز […]

سیستم صوتى خودرو

تندر 90 دستی

سیستم صوتى خودرو در تندر ۹۰ دستی محصول سایپا ۱ محل نصب سیستم صوتى درپوش را بردارید. اتصالات آنتن، تغذیه + و – ، سیم هاى بلندگو چپ و راست در پشت آن قرار دارند. ۲ بلندگوهاى درب هاى جلو * بر حسب سطح خودرو، تورى ۲ را (با کمک یک ابزار ظریف مانند پیچ […]

فیوزها

تندر 90 دستی

فیوزها در تندر ۹۰ محصول سایپا ۲ جعبه فیوز درصورت بروز ایراد در عملکرد یکى از تجهیزات الکتریکى، وضعیت فیوزها را بررسى نمایید.  درپوش A را از ناحیه ۱ باز کنید. به منظور بر طرف کردن خرابى از نقشه جانمایى فیوزها ۴ کمک بگیرید (به طور مفصل در صفحه بعد توضیح داده شده است). توصیه […]

چراغ هاى جلو: تعویض لامپ ها

تندر 90 دستی

چراغ هاى جلو در تندر ۹۰ محصول سایپا تعویض لامپ چراغ هاى نور بالا، چراغ هاى نور پائین درپوش A را باز کنید. اتصال لامپ ۱ را جدا کنید. فنر ۲ را آزاد کرده و لامپ را خارج کنید. نوع لامپ: H4 ضد ماوراى بنفش به شیشه لامپ دست نزنید. آنرا از قسمت انتهایى نگهدارید. چراغ […]