بایگانی دسته‌ی: 2-رانندگی

سیستم ضد قفل چرخ ها (ABS)

سیستم ضد قفل چرخ ها (محصول سایپا) هنگام ترمز شدید، کم کردن مسافت توقف و کنترل پایدارى و فرمان پذیرى خودرو دو هدف اصلى مى باشند. بنا بر ماهیت جاده، شرایط آب و هوایى و عکس العمل شما، خطرات مرتبط با از دست دادن پایدارى بر روى جاده وجود دارند: قفل شدن چرخ ها از […]

دسته دنده

محصول سایپا

دسته دنده (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) براى دنده عقب گرفتن (خودرو در حالت توقف) دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید سپس مطابق شکلى که روى دسته دنده ۱ رسم شده عمل کنید. چراغ دنده عقب به محض جا زدن دنده عقب روشن مى شود (سوئیچ باز). تعویض دنده انتخاب وضعیت دنده مى‌بایست با […]

توصیه هایى به منظور کاهش آلایندگى، مصرف بهینه سوخت و رانندگى ۲

محصول سایپا

توصیه هایى به منظور کاهش آلایندگى، مصرف بهینه سوخت و رانندگى (محصول سایپا) توصیه هاى عمومى – جریان الکتریسیته در خودرو به وسیله « سوخت » تأمین مى شود، در صورت عدم نیاز، تجهیزات الکتریکى اضافى خودرو را خاموش نگه دارید. ولى ایمنى رانندگى در اولویت قرار دارد، چراغ ها را به محض اینکه دید کم […]

توصیه هایى به منظور کاهش آلایندگى، مصرف بهینه سوخت و رانندگى ۱

محصول سایپا

توصیه هایى به منظور کاهش آلایندگى، مصرف بهینه سوخت و رانندگى (محصول سایپا) کارخانه سازنده همواره در کاهش انتشار گازهاى آلاینده و مصرف بهینه سوخت نقش مهمى را ایفا مى کند. با توجه به تنظیمات خاص اولیه و مصرف سوخت متعادل، خودروى شما با استانداردهاى ضدآلایندگى جهانى مطابقت دارد. با این حال این فناورى نمى‌تواند […]

روشن کردن / خاموش کردن موتور

محصول سایپا

روشن کردن / خاموش کردن موتور  (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) روشن کردن موتور ویژگى خودروهاى مجهز به سیستم ضد سرقت در سرماى شدید (دماى ۲۰ – درجه سانتی گراد):براى استارت آسانتر؛ قبل از روشن کردن موتور، چند ثانیه سوئیچ را باز نگهدارید. اطمینان حاصل کنید که سیستم ضد سرقت غیرفعال است. به « سیستم ضد سرقت» […]

مراقبت هاى اولیه-سوییچ استارت

مراقبت هاى اولیه-سوییچ استارت مراقبت هاى اولیه  (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) تا ۱۰۰۰ کیلومتر حداکثر سرعت توصیه شده جهت آب بندى موتور خودرو ۱۳۰ کیلومتر در ساعت و دور موتور حداکثر ۳۰۰۰ الى ۳۵۰۰ دور در دقیقه است. بعد از ۱۰۰۰ کیلومتر اولیه مى توانید از خودرو بدون محدودیت سرعت استفاده نمایید. اما فقط بعد […]

رانندگی (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا)

محصول سایپا

فصل ۲ : رانندگی (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) (دستورالعمل هاى مرتبط با مصرف بهینه و حفاظت محیط زیست) مراقبت های اولیه – سوییچ استارت روشن کردن / خاموش کردن موتور توجهات ویژه توصیه هایی به منظور کاهش آلایندگی، مصرف بهینه سوخت محیط زیست دسته دنده – ترمز دستی سیستم فرمان هیدرولیک سیستم ضد قفل چرخ […]