بایگانی دسته‌ی: 4-سرویس و نگهداری

گارانتى خودرو در یک نگاه

تندر 90

گارانتى خودرو در یک نگاه (تندر ۹۰ محصول سایپا) عمر خودرو به سال (بر اساس تاریخ تحویل خودرو به اولین خریدار محاسبه مى گردد) * گارانتى قطعات یدکى به گارانتى خودرو ارتباط نداشته و تحت شرایط خاصى برقرار مى گردد. به منظور دریافت اطلاعات جزئى تر به بخش هاى مربوطه مراجعه نمایید. گارانتى خودرو از […]

روغن موتور

تندر 90 دستی

روغن موتور تندر ۹۰ محصول سایپا رنو  روغن ELF را برای  موتور تندر ۹۰ توصیه مى کند. روغن تندر۹۰ توصیه شده براى شرایط آب و هواى ایران: ELF COMPETITION ST 10W-40 ACEA A3 / API SL بازدید سطح و اضافه کردن روغن تندر ۹۰ به شما توصیه مى شود به طور مرتب میزان روغن موتور خودرو  را […]

سرویس هاى تکمیلى

تندر 90

سرویس هاى تکمیلى در تندر ۹۰ محصول سایپا در صورت استفاده از خودرو در شرایط سخت، باید برنامه سرویس با فواصل زمانى کوتاه تر رعایت شود: به فصل «شرایط خاص استفاده» مراجعه شود. ویژگى خودروهاى گازسوز CNG فواصل زمانى انجام سرویس ها براى خودروهاى گازسوز مشابه فواصل زمانى در نظر گرفته شده براى خودروهاى بنزینى […]

سرویس هاى دوره اى فهرست عملیات

تندر 90 دستی

سرویس هاى دوره اى فهرست عملیات (هر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر یا یک سال) تندر۹۰ محصول سایپا بدنه – بررسى عدم زنگ زدگى قطعات – بررسى عملکرد و روغن کارى قفل درب موتور موتور – تعویض روغن موتور – تعویض فیلتر روغن موتور – بازدید مسیر اگزوز بازدید سطح سیالات و عدم نشتى در مدارها  – بازدید […]

سرویس هاى دوره اى و تکمیلى خودرو

تندر 90 دستی

سرویس هاى دوره اى و تکمیلى خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا برنامه سرویس و نگهدارى خودرو به منظور حفظ کیفیت اصلى خودروى شما تا پایان عمر مفید آن، از سوى سازنده تدوین شده است. رعایت این برنامه براى استفاده از خدمات گارانتى، الزامى است. برنامه سرویس و نگهدارى، از سرویس‌هاى دوره اى که در هر […]

نگهدارى تجهیزات داخلى

تندر 90

نگهدارى تجهیزات داخلى خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا هر نوع لکه اى را مى توان با استفاده از آب (نیمه گرم) و صابون بر طرف نمود، با ترکیب: – صابون معمولى – صابون مایع (۰٫۵ درصد صابون و ۹۹٫۵ درصد آب) از یک پارچه نرم مرطوب استفاده کنید. حالت‌هاى خاص – طلق شفاف مربوط به […]

سرویس و نگهدارى بدنه

تندر 90 دستی

سرویس و نگهدارى بدنه (تندر ۹۰ محصول سایپا) محافظت در برابر مواد خورنده هر چند که خودرو شما از تکنیک ضدخوردگى بسیار کارآمدى برخوردار است ولیکن، مواد خورنده بر آن بى اثر نمى‌باشد:  عوامل خورنده جوّى  آلودگى جوى (شهرها و نواحى صنعتى)،  محیط شور (نواحى ساحلى مخصوصاً با هواى گرم)،  شرایط آب و هوایى فصلى […]

نکاتی درباره فیلتر و باتری تندر ۹۰

فیلتر و باترى (تندر ۹۰ محصول سایپا) فیلتر تعویض فیلترها (فیلتر هوا، فیلتر سوخت) در عملیات سرویس و نگهدارى خودرو آمده است. فواصل زمانى تعویض فیلترها: به فصل سرویس و نگهدارى خودرو مراجعه نمایید. بهترین زمان برای تعویض فیلتر ها در سرویس های دوره ای است سرویس های دوره ای توسط شرکت سازنده خودرو به […]

میزان سطح سیالات

تندر 90 دستی

میزان سطح سیالات (تندر ۹۰ محصول سایپا) روغن ترمز به طور مرتب و همچنین در هر زمان که تغییرى حتى جزئى را در کارایى ترمز احساس کردید، میزان سطح روغن ترمز را بررسى نمایید. میزان سطح ۱ میزان سطح روغن ترمز به طور معمول با سایش لنت پایین مى آید، اما هیچ گاه نباید از […]

میزان سطح روغن موتور

تندر 90

روغن موتور براى روغنکارى و خنک کردن قطعات متحرک استفاده می شود و طبیعى است که در فاصله بین دو تعویض مقدارى روغن به موتور افزوده شود. با وجود این اگر بعد از دوره آب بندى، کم شدن روغن بیشتر از ۰٫۵ لیتر در هر ۱۰۰۰ کیلومتر باشد، به نمایندگى مجاز مراجعه نمایید. فواصل زمانى: […]

درب موتور

تندر 90

درب موتور (تندر ۹۰ دستی محصول سایپا) باز کردن درب موتور براى باز کردن، اهرم ۱ را بکشید. گیره ایمنی درب موتور را باز کنید. براى باز کردن گیره، آن را به آرامى بلند کنید. زبانه ۲ را با فشار دادن پایه ۳ به طرف چپ آزاد کنید. درب موتور را بلند کرده، اهرم نگهدارنده ۵ […]

سرویس و نگهدارى

تندر 90

فصل ۴ : سرویس و نگهدارى (تندر ۹۰ محصول سایپا) درب موتور میزان سطح روغن موتور تعویض روغن موتور میزان سطح: روغن ترمز مایع خنک کننده روغن مخزن فرمان هیدرولیک مخزن شیشه شوى فیلترها باترى سرویس و نگهدارى بدنه نگهدارى تجهیزات داخلى سرویس هاى دوره‌اى و تکمیلى خودرو گارانتى خودرو [تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]