بایگانی دسته‌ی: 7-ویژگی های خودروهای گازسوز CNG

پر کردن مخزن هاى سوخت

تندر 90 دستی

پر کردن مخزن هاى سوخت پر کردن مخزن بنزین به فصل ۱ دفترچه راهنماى مشترى خودرو مراجعه نمایید. پر کردن مخزن CNG ظرفیت مفید مخزن CNG لوگان: حدود ۸۳ لیتر. تذکر: بر حسب کیفیت CNG، مسافت قابل پیمودن با خودرو ممکن است تغییر کند. میزان پر شدن مخزن مى تواند بر حسب دماى محیط، کیفیت […]

فصل ۷: راهنماى خودروهاى گازسوز (CNG)

فصل ۷: راهنماى خودروهاى گازسوز (CNG) انتخاب سوخت اصول عملکرد پر کردن مخزن هاى سوخت درب محافظ اسپرى رفع پنچرى بروز ایراد در عملکرد   انتخاب سوخت خودروى شما توانایى مصرف دو نوع سوخت بنزین و CNG را دارا مى‌باشد. کلید ۱ به شما این امکان را مى دهد که نوع سوخت را انتخاب کنید. […]