1. خانه
  2. /
  3. دفترچه راهنمای خودروها
  4. /
  5. سایپا
  6. /
  7. تیبا 2
  8. /
  9. راهنمای تعمیرات و سرویس...

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی


تست باتری تیبا

تست باتری تیبا

تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۸
سایپا

باتری تیبا ۲

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

استارتر ۳ تیبا ۲

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
استارتر 2 تیبا 2

استارتر ۲ تیبا ۲

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

استارتر تیبا ۲

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

آلترناتور ۴

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

آلترناتور ۳ تیبا ۲

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

آلترناتور ۲ تیبا ۲

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

آلترناتور ۱ تیبا ۲

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷