1- مشخصات فنی تجهیزات الکتریکی


سایپا

گرم‌کن شیشه عقب

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

کلید شیشه بالابر

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

فیوزهای تیبا ۲

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

نشانگر بنزین

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

نشانگر سرعت

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

صفحه کیلومترشمار

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

شیشه‌شوی تیبا ۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

برف پاک‌کن تیبا ۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

کیسه هوا تیبا ۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
سایپا

بازدید بوق تیبا ۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷