3- معرفی خودرو و تجهیزات


تیبا

تجهیزات داخلی

تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۷
تیبا 2

آینه‌ها

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۷
تیبا2

درب صندوق عقب

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۷
تیبا2

کیسه هوا

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۷
تیبا2

کمربند ایمنی

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۷
تیبا

صندلی‌ها

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۷
تیبا

قفل‌های درب

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۷
تیبا

کلیدها

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۷