سراتو


سایپا

سیستم صوتی

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
سایپا

رادیو

تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۹۷
سایپا

سیستم صوتی خودرو

تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۹۷
سراتو

برفک/ بخارزدایی

تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۹۷
سراتو

گرمایش و سرمایش

تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۷
سراتو

گرم کن شیشه

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۷
برف پاک کن سراتو

برف پاک کن

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۷
سایپا

روشنایی

تاریخ: ۳ مرداد ۱۳۹۷