بایگانی دسته‌ی: 2- رانندگى

ترمز ضد‌قفل چرخ‌ها

سایپا

ترمز ضد‌قفل چرخ‌ها (ABS) – هنگام ترمز شدید، کم کردن مسافت توقف و کنترل پایدارى و فرمان‌پذیرى خودرو دو هدف اصلى هستند. – بنابر ماهیت جاده، شرایط آب و هوایى و عکس‌العمل شما، خطراتی مرتبط با از دست دادن پایداری بر روى جاده وجود دارند: قفل شدن چرخ‌ها و از دست دادن فرمان‌پذیرى خودرو. براى […]

مصرف بهینه سوخت

سایپا

توصیه هایى به منظور کاهش آلایندگى، مصرف بهینه سوخت و رانندگى نگهدارى – لازم به ذکر است که عدم رعایت قوانین و استانداردهاى ضد‌آلایندگى مى‌تواند باعث شود مالک خودرو تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. همچنین، استفاده از قطعات توصیه نشده (در موتور، سیستم سوخت‌رسانى، اگزوز و …) توسط سرویس فنى، منجر به تغییر در عملکرد […]

جعبه دنده اتوماتیک

سایپا

جعبه دنده اتوماتیک انتخاب دنده ۱ P موقعیت پارک  R موقعیت دنده عقب  N موقعیت دنده خلاص  D موقعیت اتوماتیک  ۴ نمایش موقعیت دنده در حالت دستى نمایشگر ۳ موجود در صفحه نشانگرها شما را در جریان وضعیت دنده و دنده انتخاب شده قرار مى‌دهد. رانندگى – دسته دنده را در موقعیت N یا P قرار […]

روشن و خاموش کردن موتور

سایپا

روشن و خاموش کردن موتور روشن کردن موتور کارت کلید خودرو – بر روى نمایشگر ۱ صفحه نشانگر‌ها پیغام “کارت را وارد کنید” (PLEASE INSERT CARD) نمایش داده خواهد شد. – کارت کلید خودرو را تا انتها وارد کارت‌خوان ۲ نمایید. شرایط روشن کردن موتور فرمان‌هاى روشن کردن را بر روى صفحه نشانگرها دنبال نمایید؛ این […]

رانندگى با مگان

سایپا

رانندگى با مگان فهرست فصل رانندگی با خودرو مگان  مراقبت‌های اولیه روشن کردن – خاموش کردن موتور توجهات ویژه دسته دنده ترمز دستى سیستم فرمان هیدرولیک توصیه‌هایی به منظور کاهش آلایندگی، مصرف بهینه سوخت و رانندگى محیط زیست  سیستم ترمز ضد‌قفل چرخ‌ها (ABS) سیستم کمکی ترمز اضطرارى جعبه دنده اتوماتیک برای دسترسی به مطالب هر […]