2- معرفی خودرو و تجهیزات


پراید

سیستم گرمایش

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۷
پراید

تجهیزات داخلی

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
پراید

آینه‌ها

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
پراید

درب موتور

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۷
پراید

کیسه هوا

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
پراید

کمربندهای ایمنی

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
پراید

صندلی‌ها

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
پراید

قفل‌های درب

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
پراید

ضد‌سرقت

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷