3- رانندگی با خودرو


پراید

سیستم ترمز

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷
پراید

گیربکس

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷
پراید

روشن کردن خودرو

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۷