بایگانی دسته‌ی: 8- سرویس‌های اولیه و ادواری

سرویس‌های اولیه و ادواری

پراید

سرویس‌های اولیه و ادواری سرویس‌های پیش بینی شده در این دفترچه با توجه به توصیه‌های کارخانه سازنده این خودرو بوده و انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس‌های ادواری شما را در نگهداری خودروی خود در وضعیت مطلوب یاری می‌نماید. سرویس‌های اولیه عملیات مربوط به سرویس اولیه به شرح زیر می‌باشد: ۱- بازدید و کنترل […]