بایگانی دسته‌ی: 9- مشخصات خودرو

مشخصات خودرو پراید

پراید

مشخصات خودرو پراید (فصل نهم) بعد از خرید خودرو پراید مهمترین مسئله این است که به طور کامل با مشخصات خودرو پراید آشناییت داشته باشید.     لامپ‌ها (سایپا ۱۱۱) ۱- چراغ راهنمای جلو ۲- چراغ جلو نور پایین ۳- چراغ جلو نور بالا ۴- چراغ مه‌شکن جلو ۵- چراغ کوچک جلو ۶- چراغ ترمز […]