بایگانی دسته‌ی: بخش 6 – مشخصات فنی

اوزان‌‌

اوزان‌‌ (کیلوگرم) اوزان برای خودرو بدون در نظر گرفتن آپشن‌ها نشان داده شده است: بنا‌به نوع قطعات خودرو، وزن متفاوت می‌باشد. با نمایندگی مجاز تماس بگیرید. وزن قابل یدک کشیدن‌ (یدک کشیدن کاروان، قایق و …) – لازم است وزن های مجاز قابل یدک کشیدن را که توسط قوانین محلی مشخص شده است و به […]

ابعاد‌ و مشخصات موتور کولئوس

سایپا

ابعاد‌ (متر)   مشخصات موتور   [تعداد: ۲    میانگین: ۵/۵]

پلاک‌های شناسایی خودرو

سایپا

پلاک‌های شناسایی خودرو اطلاعات نشان داده شده بر روی پلاک‌های شناسایی خودرو می‌بایست در تمام نامه نگاری‌ها و درخواست‌های شما ذکر شود. پلاک شناسایی خودرو A ۱- شماره شناسایی خودرو؛ بسته به نوع خودرو این اطلاعات بر روی پلاک B نیز وجود دارد. ۲- حداکثر وزن مجاز خودرو با بار ۳- وزن کل خودرو در […]

مشخصات فنی خودرو کولئوس

سایپا

بخش ۶: مشخصات فنی فهرست مطالب فصل مشخصات فنی خودرو کولئوس پلاک شناسایی خودرو ابعاد و مشخصات موتور  وزن‌ها و وزن‌های قابل یدک کشیدن برای دسترسی به مطالب هر بخش بر روی نوشته آن کلیک کنید. [تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]