بایگانی دسته‌ی: 9- سرویس و نگهداري

سرویس و نگهداری ام‌وی‌ام ۳۱۵

مدیران خودرو

سرویس و نگهداری برای استفاده بهینه از خودرو، از خودرو به خوبی نگهداری کنید. احتیاط عدم انجام سرویس و نگهداری مورد نیاز، منجر به آسیب به خودرو می‌شود. بررسی روزانه – کلیه چراغ‌ها را بررسی نمایید. حباب‌هایی را که کار نمی‌کنند و یا تیره می‌باشند، عوض کنید و ببینید کلیه لنزها تمیز هستند یا خیر. […]