تعمیر و نگهداری


پارس خودرو

سرویس و نگهداری

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷
پارس خودرو

لامپ‌ها

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
پارس خودرو

فیوزها

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
پارس خودرو

تیغه برف پاک‌کن

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
پارس خودرو

چراغ‌های خارجی

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
پارس خودرو

باتری

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
پارس خودرو

لاستیک‌ها

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
پارس خودرو

روغن گیربکس

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
پارس خودرو

روغن ترمز

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷