بایگانی دسته‌ی: 7- مشخصات فنی خودرو

مشخصات فنی خودرو

پارس خودرو

مشخصات خودرو موتور مایعات خودرو پارامترهای وزن خودرو سیستم حرکتی خودرو سیستم انتقال قدرت پارامترهای خودرو موارد دیگر * شماره شناسایی خودرو (VIN) تعریف VIN : حروف ۱ تا ۳ نشان دهنده‌ی سازنده‌ی خودرو، حروف ۴ تا ۹ معرف شرح خودرو و حرف ۱۰ معرف سال تولید و حرف ۱۱ تا ۱۷ بیانگر سریال تولید […]