بایگانی برچسب: ایران خودرو

نگهداری خودرو سمند سورن بخش دوم(سیستم خنک‌کننده سورن)

دفترچه راهنما سمند-سیستم خنک‌کننده سورن

نگهداری خودرو سمند سورن بخش دوم (فصل چهارم  دفترچه راهنما سمند سورن- بخش دوم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با سیستم خنک‌کننده سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. سیستم خنک‌کننده سورن بررسی سیستم محلول خنک‌کننده سورن سطح مایع خنک‌کننده باید هفته‌ای […]

نگهداری خودرو سمند سورن بخش اول(محفظه موتور سورن)

دفترچه راهنما سمند-محفظه موتور سورن

نگهداری خودرو سمند سورن بخش اول (فصل چهارم  دفترچه راهنما سمند سورن- بخش اول) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با محفظه موتور سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید.   محفظه موتور سورن راهنمای محفظه موتور سورن ۱- مخزن روغن ترمز ۲- […]

نگهداری خودرو سمند سورن

دفترچه راهنما سمند-نگهداری سورن

نگهداری خودرو سمند سورن (فصل چهارم) مراقبت و نگهداری سورن توسط صاحب خودرو علاوه بر سرویس‌های منظم و بازرسی‌هایی که قبلاً شرح داده شد، پاره‌ای از بررسی‌های ساده دوره‌ای باید انجام پذیرد.       بازرسی‌های روزانه سورن – عملکرد چراغ‌ها، بوق، چراغ‌های راهنما، برف پاک‌کن‌ها، شیشه‌شوی و چراغ‌های هشدار دهنده – عملکرد کمربندهای ایمنی و […]

رانندگی با سمند سورن بخش دوازدهم(کیسه هوا سورن)

دفترچه راهنما سمند-کیسه هوا سورن (AIRBAG)

رانندگی با سمند سورن بخش دوازدهم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش دوازدهم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با کیسه هوا سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. کیسه هوا سورن (AIRBAG) – خودروی شما علاوه بر تجهیز به کمربند ایمنی […]

رانندگی با سمند سورن بخش یازدهم(ترمزهای سورن)

دفترچه راهنما سمند-ترمزهای سورن

رانندگی با سمند سورن بخش یازدهم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش یازدهم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با ترمزهای سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. ترمزهای سورن ترمزپایی مجهز به بوستر ترمزپایی مجهز به بوستر است اما تنها […]

رانندگی با سمند سورن بخش دهم(برف پاک‌کن‌های سورن)

دفترچه راهنما سمند-برف پاک‌کن‌های سورن

رانندگی با سمند سورن بخش دهم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش دهم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با برف پاک‌کن‌های سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. برف پاک‌کن‌های سورن کنترل برف پاک‌کن‌ها و شیشه‌شوی توسط دستۀ سمت راست فرمان […]

رانندگی با سمند سورن بخش نهم(چراغ‌ها و نشانگرهای سورن)

دفترچه راهنما سمند-چراغ‌ها و نشانگرهای سورن

رانندگی با سمند سورن بخش نهم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش نهم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با چراغ‌ها و نشانگرهای سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. چراغ‌ها و نشانگرهای سورن چراغ راهنمای چپ و راست سورن وضعیت ۱،۲: […]

رانندگی با سمند سورن بخش هشتم(سیستم سوخت سورن)

دفترچه راهنما سمند-سیستم سوخت سورن

رانندگی با سمند سورن بخش هشتم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش هشتم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با سیستم سوخت سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. سیستم سوخت سورن درپوش مخزن بنزین سورن برای باز کردن، درپوش مخزن بنزین […]

رانندگی با سمند سورن بخش هفتم(سیستم هشدار موانع عقب سورن)

دفترچه راهنما سمند-سیستم هشدار موانع عقب سورن

رانندگی با سمند سورن بخش هفتم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش هفتم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با سیستم هشدار موانع عقب سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. سیستم هشدار موانع عقب سورن این سیستم متشکل از دو سنسور […]

رانندگی با سمند سورن بخش ششم(روشن کردن و رانندگی سورن)

دفترچه راهنما سمند-روشن کردن و رانندگی سورن

رانندگی با سمند سورن بخش ششم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش ششم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با روشن کردن و رانندگی سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. روشن کردن و رانندگی سورن روشن کردن موتور سورن ۱- […]

رانندگی با سمند سورن بخش پنجم(نگهداری سیستم توربو سورن)

دفترچه راهنما سمند-نگهداری سیستم توربو سورن

رانندگی با سمند سورن بخش پنجم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش پنجم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با نگهداری سیستم توربو سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. نگهداری سیستم توربو سورن روغنکاری نامناسب و آسیب رسیدن به شفت توربو […]

رانندگی با سمند سورن بخش چهارم (پرخوران سورن)

دفترچه راهنما سمند-پرخوران سورن

رانندگی با سمند سورن بخش چهارم (فصل سوم دفترچه راهنما سمند سورن- بخش چهارم) در این فصل و بخش از دفترچه راهنما سمند سورن قصد داریم تا در رابطه با پرخوران سورن سمند سورن صحبت نمایم. پس تا انتهای مقاله با رگلاژ همراه باشید. پرخوران سورن (Turbocharger) – پرخوران یکی از فن‌آوری‌های پیشرفته در موتورهای درون‌سوز […]